Zarządzanie nieruchomościami jako profesja napotyka na coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie. Zawód ten obecnie nie wymaga licencji, jednakże dla dobra właścicieli powinni oni wybierać zarządców z doświadczeniem w zarządzaniu w innych branżach, ze znajomością zasad współpracy ze specjalistami takimi chociażby jak ekipy usuwające awarie. Powinny to być osoby wykazujące się dobrymi relacjami interpersonalnymi, bezkonfliktowe, których zachowanie i działanie będą pozytywnie oddziaływać na wizerunek nieruchomości.

W przypadku nieruchomości luksusowych, które w Polsce wyrastają jak grzyby po deszczu, oczekiwania wobec zarządcy będą miały charakter szczególny - należy pamiętać, by umieścić je w umowie, co pozwoli na uniknięcie wszelkich nieporozumień w zakresie współpracy. W standardowych obiektach właściciele lubią widzieć zarządcę na obiekcie - tak jakby jego obecność miała na celu potwierdzenie, że jest on bardzo troskliwym opiekunem nieruchomości. Bardzo często właścicele zarzucają, że skoro zarządcy nie było na obiekcie, to znaczy że nic nie robi. W przypadku nieruchomości luksusowych jest zupełnie inaczej: zarządca ma być wręcz niewidzialny, natomiast efekty jego działania muszą być widoczne i wykazywać mocny wpływ na wysoki komfort życia pod dachem takiej nieruchomości.

Firma odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomościami zazwyczaj otrzymuje ponadstandardowy zakres obowiązków - dochodzi obsługa typu portier, odpowiedzialność za fitness club, spa czy basen, monitoring, a także pielęgnację zieleni w ogrodzie oraz innych przestrzeni, z których bardzo chętnie korzystają mieszkańcy luksusowej nieruchomości. Ekipa techniczna, zapewniająca właściwe funkcjonowanie obiektu i usuwająca w trybie natychmiastowym wszelkie awarie jest w tym przypadku przypisana pod konkretną nieruchomość, a zatem nie ma mowy o wzywaniu przypadkowych firm usługowych wynalezionych w google. Co więcej, zarządca może przejąć system inteligentnego domu - zatem powinien być na bieżąco z nowoczesnymi technologiami. Musi zagwarantować zachowanie estetyki obiektu - czyli firma sprzątająca będzie miała do spełnienia zdecydowanie więcej wymagań i nie będzie mowy o używaniu najtańszych preparatów czyszczących i przestarzałego sprzętu.

Nie ma co liczyć na to, że zarządzanie tego typu nieruchomością "dostanie" osoba bez żadnego doświadczenia i bez referencji. Liczyć na tego typu nieruchomość mogą profesjonaliści, którzy doskonale wiedzą jak wychodzić naprzeciw wysokim wymaganiom swoich klientów i potrafią je realizować w praktyce - w sposób, który nie narusza spokoju mieszkańców i nie angażuje ich w błahostki. Dla zarządcy tego typu klient jest bezcenny i warto poczynić wszelkie starania, by współpraca była udana i trwała przez bardzo długi okres czasu. Zarządzanie nieruchomością mającą charakter prestiżowy otwiera pewne drzwi, które dzięki otrzymanym referencjom mają ogromny wpływ na rozwój firmy zarządzającej nieruchomością luksusową i dają możliwość pozyskiwania kolejnych klientów.

Warto przeczytać