​Kontrole doraźne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczyć mogą wielu kwestii. Najczęściej przeprowadza się je wtedy, kiedy wobec określonego zakładu pracy są jakiekolwiek zastrzeżenia. Sprawdza się kwestię opłacania składek, umowy o pracę oraz to, czy są spełniane ich warunki, warunki zwolnień lekarskich i urlopów, czy na przykład kwestie zasiłków lub urlopów macierzyńskich.

Płatnik może przygotować się do kontroli

Płatnik jak najbardziej może przygotować się do zbliżającej się kontroli, bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia dane przedsiębiorstwo o tym, że zostanie w nim przeprowadzona kontrola doraźna. W toku postępowania sprawdzone są niezbędne dokumenty, a także wszystkie okoliczności związane z przedmiotem inspekcji. Właściciel przedsiębiorstwa zobowiązany jest wówczas do udzielenia niezbędnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, do wydania odpowiednich dokumentów, a także do wyczerpującego odpowiadania na pytania inspektora.

Co musi wiedzieć płatnik? 

Płatnik składek, właściciel firmy, w której zostaje przeprowadzona kontrola zobowiązany jest stosownie przygotować się do inspekcji z ZUS-u, o czym już wspomniano na początku artykułu. Przede wszystkim osoba taka musi przygotować skrupulatnie wszelką dokumentację, jaką bez wątpienia pracownik ZUS będzie chciał przejrzeć w czasie inspekcji. Dokumenty te należy następnie skserować, a kopie przekazać inspektorowi, który przyjdzie na kontrolę.

Nie bez znaczenia jest też to, że należy/warto poniekąd „wykazać się” przed inspektorem i niejednokrotnie wyprzedzać jego pytania bądź oczekiwania. Przede wszystkim zaś, podczas kontroli należy wypaść naturalnie. Nie można dopuścić do tego, by jakiekolwiek informacje zostały zatuszowane! Należy bowiem liczyć się z wszystkimi konsekwencjami takiego postępowania. A takie będą jeśli okaże się, iż w firmie mają miejsce działania niezgodne z prawem.

Już sam fakt tego, że zostaje wprowadzona kontrola powinien być alarmujący. Należy pokazać, że jest się osobą godną zaufania, która dobrze prowadzi swoje przedsiębiorstwo i wobec której nie ma żadnych zastrzeżeń prawnych. Jedynie w ten sposób można będzie pozytywnie przejść kontrolę, nie stresując się, że coś wyszło nie tak jak powinno. Oczywiście, warto też dowiedzieć się, jakie ma się prawa podczas przeprowadzanej kontroli, bo owe prawa ma nie tylko inspektor, ale i płatnik.

Warto przeczytać