W swoim codziennym funkcjonowaniu spółki wykorzystują samochody osobowe w różny sposób, czyli tzw. "mieszany". Wiąże się to z ponoszeniem przez nie określonych wydatków. Czy w tym przypadku mogą liczyć na odliczenia 100% VAT?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według nowych regulacji podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków, które związane są z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku mieszanego.

Kiedy mówimy o użytku mieszanym?

Za użytkowanie w sposób „mieszany” samochodów osobowych, które wykorzystywane są w działalności gospodarczej uznaje się użytkowanie ich również do celów niezwiązanych z tą działalnością czyli na przykład do celów prywatnych. Pamiętajmy przy tym, że wystarczy możliwość jedynie jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, żeby uznać, że pojazd jest wykorzystywany w sposób „mieszany”. Warto dodać, że w tej sytuacji kluczowym nie jest moment, w którym użycie to ma miejsce biorąc pod uwagę cały okres użytkowania przez podatnika danego samochodu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.

Wydatki na samochody do użytku mieszanego

Użytkowanie danego samochodu osobowego do celów „mieszanych” łączy się z ponoszeniem przez spółkę konkretnych wydatków, wśród których znajdują się m.in.: zakup paliwa na potrzeby odbycia podróży służbowej, opłaty za przejazdy autostradami, opłaty parkingowe, które są ponoszone w związku z podróżą służbową pracownika, opłaty za usługi parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych, czy naprawa usterek i uszkodzeń pojazdów powstałych w trakcie podróży służbowej. Do wydatków na samochody do użytku mieszanego zaliczają się także obowiązkowe przeglądy okresowe pojazdów, obowiązkowe przeglądy gwarancyjne oraz pogwarancyjne pojazdów oraz sezonowe wymiany opon samochodowych. Za taki wydatek uznaje się również okresowe mycie pojazdów, które ma ne celu utrzymanie nienagannego wizerunku spółki.

Warto przeczytać