Obecnie usługi transportowe podlegają niestandardowym procedurom rozliczeń. Otóż mogą być opodatkowane różnymi stawkami VAT: 23%, 8%, 0% lub mogą podlegać całkowitemu zwolnieniu z VAT. Zwykle ten charakter usług objęty jest również szczególnym obowiązkiem podatkowym. W związku z tym warto zwrócić uwagę jak wyglądają zasady rozliczeń VAT gdy sprzedaż usług transportowych. Poniżej znajdziesz krótki poradni, dotyczący konsekwencji VAT w przypadku sprzedaży usług transportowych. Przeczytaj go koniecznie!

Sprzedaż usług transportowych - stawki podatku VAT
Zacznijmy od tego, że sprzedaż usług transportowych opodatkowana może być różnymi stawkami VAT. Zwykle prawidłowość stawki zależy od charakteru wykonanych usług transportowych:

- 23% to podstawowa stawka podatku obejmująca usługi transportowe.

Ośmioprocentowa stawka podatku VAT
Za to 8% stawką podatku VAT objęte są wymienione w załączniku nr 3 do Ustawy o VAT rodzaje transportu takie jak:

- transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKWiU 49.10),

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKWiU 49.31),

- usługi taksówek osobowych (PKWiU 49.32),

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKWiU 49.39),

- transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu (PKWiU 50.10.1),

- transport wodny śródlądowy pasażerski (PKWiU 50.30.1),

- wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą (PKWiU 50.30.20.0),

- transport lotniczy pasażerski - wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie (PKWiU ex 51.10.1)

- wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą (PKWiU 51.10.20.0),

- przewóz bagażu, jeżeli towarzyszy transportowi wyżej wymienionemu za który nie jest pobierana dodatkowa opłata.

Zero procentowa stawka w transporcie międzynarodowym
Stawką 0% opodatkowuje się transport międzynarodowy (definicja art. 83 ust. 3 ustawy VAT):

- towarów w obrębie kraju oraz krajów UE jeżeli związany jest z importem do krajów trzecich,

- towarów jeżeli początek lub koniec trasy znajduje się na terytorium kraju lub mamy do czynienia z tranzytem
osób jeżeli początek lub koniec trasy jest na terytorium kraju lub ma miejsce tranzyt.

Dodatkowo należy jednak mieć na uwadze, że aby podatnik mógł opodatkować transport stawką 0%, musi potwierdzić wykonanie takiej usługi. Oczywiście posłużyć mu mogą do tego listy przewozowe lub dokumenty spedycyjne, dokumenty z urzędów celnych lub inne dowody wywozu towarów. Natomiast, jeżeli chodzi o transport osób, to głównym potwierdzeniem są bilety wystawiane i sprzedawane przez przewoźnika. Ponadto warto wspomnieć o tym, że zwolnione z VAT są usługi u transportu sanitarnego.

Jeżeli interesuje Cię firma transportowa z Łodzi, koniecznie sprawdź ofertę firmy Grot Transport!

Warto przeczytać