Dotacje z PFRON zostaną przyznane osobom niepełnosprawnym również w przypadku opóźnienia zapłaty składek! Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy obawiali się, że może stać się inaczej. Dodatkowo, nowo wprowadzone przepisy umożliwią zarówno osobom niepełnosprawnym prowadzącym własną działalność gospodarczą, jak i rolnikom umorzenie zobowiązania w części bądź w całości, rozłożenie go na raty, a także odroczenie terminu płatności.

Nowa ustawa

Zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obejmują bardzo korzystne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, które zaspokoją  ich potrzeby oraz potrzeby ich opiekunów, a także pracodawców owe osoby niepełnosprawne zatrudniających.

W myśl podjętej nowelizacji osoby niepełnosprawne prowadzące własną działalność nie zostaną pozbawione dotacji PFRON w wyniku spóźnienia z zapłatą składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Warunek jest tylko jeden: opóźnienie to nie może wynosić więcej niż 14 dni. Odnosi się to do składek takich jak składki chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe, emerytalno-rentowe, które opłacane są przez niepełnosprawnych rolników bądź rolników płacących je za niepełnosprawnego członka rodziny.

Inne postanowienia

Do innych postanowień znowelizowanej Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wlicza się możliwość zawieszenia zobowiązania częściowo lub całościowo, rozłożenia ratalnego lub odroczenia terminu płatności w wypadku uzasadnionego interesu zadłużonej osoby, interesu publicznego, a także z uzasadnionych ze względów gospodarczych albo społecznych. Co więcej, odnosi się to też do odsetek od niezależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Ustawa ta została uchwalona w Sejmie 6 lutego, prezydent podpisał ją 26 marca, a nowelizacja weszła w życie 1 czerwca 2015 roku. Same opcje związane z niewielkimi opóźnieniami w spłacie składek obowiązywać będą od 1 października 2015 roku.

Bez wątpienia, ustawa ta faktycznie jest przychylna osobom niepełnosprawnym, które pozostają w szczególnie ciężkiej sytuacji bądź które chcą poprawić na lepsze swoją dotychczasową sytuację. Rozwiązania te związane z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych skierowane są do osób, które nie mogą cieszyć się dobrą sytuacją materialną. Jest to korzystne rozwiązanie, wskazujące bezpośrednio w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą sobie radzić, jeśli chodzi o świadczenia społeczne, z których korzystają zarówno obecnie, jak i z tych, z których korzystać będą w przyszłości.

Warto przeczytać