Na czynności inwentaryzacyjne trzeba poświęcić trochę czasu, ale warto się postarać, by sprawnie ustalić stan majątku firmy. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Inwentaryzacja - dlaczego jest tak ważna?

Inwentaryzacja to obowiązek każdego przedsiębiorstwa, wynikający z ustawy o rachunkowości. Mówi o tym art. 4 ust. 3, wskazując, że rachunkowość jednostki musi objąć między innymi rzeczywisty stan aktywów i pasywów. Inwentaryzacja obejmuje wszystkie czynności, na podstawie których można ustalić, jak prezentuje się faktyczny stan majątku firmy. Każda z nich musi jasno i rzetelnie przedstawić swoją sytuację majątkową. 

Co ważne, w ustawie o rachunkowości można przeczytać o terminach przeprowadzania inwentaryzacji, metodach i częstotliwości jej przeprowadzania, nie znajdziemy tu jednak żadnych wytycznych, co do technik jej przeprowadzania. To oznacza, że każda jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe, musi samodzielnie wypracować własne uregulowania w zakresie inwentaryzacji. 

O czym dodatkowo pamiętać?

Kierownik jednostki jest osobą odpowiedzialną za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Mogą one jednak zostać powierzone innej osobie - za pisemną zgodą. W tej sytuacji kierownik odpowiada z tytułu nadzoru. Nie może natomiast scedować na osoby trzecie odpowiedzialności za inwentaryzację w firmie spisu z natury. 

Żeby została ona prawidłowo przeprowadzona, należy odpowiednio się do niej przygotować, co może obejmować różne czynności. Przede wszystkim należy opracować plan, zakres, przedmiot i harmonogram inwentaryzacji. Ważne też, by powołać zakładową komisję inwentaryzacyjną. Inne zadania wiąże się z wydaniem zarządzenia przez kierownika jednostki, w którym określono np. rodzaj składników majątku objętego inwentaryzacją czy zorganizowanie przedinwentaryzacyjnego szkolenia członkom zespołów spisowych.

Terminy - rzecz święta

Pamiętajmy, jak ważne są terminy, bo nawet jak przeprowadzimy inwentaryzację bez zastrzeżeń, to nie będzie ona ważna, jeśli nie rozliczymy jej terminowo. Wobec tego bardzo ważnym procesem inwentaryzacji jest ustalenie harmonogramu czynności do wykonania i przestrzegania ich terminowości! 

Żeby nic nie przeoczyć i wykonać wszystko o czasie, warto dowiedzieć się wszystkiego, co istotne o inwentaryzacji. Wystarczy kliknąć w link i zyskać na ten temat niezbędne informacje - https://oexcursor.pl/baza-wiedzy/jak-przeprowadzic-inwentaryzacje-inwentura-krok-po-kroku/.

Warto przeczytać