Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającej rzeczywistości również urzędy zaczynają stosować w swoje pracy nowoczesne technologie. Monitorowanie rozliczeń podatkowych online, wstępnie wypełnione deklaracje VAT, centralna baza faktur wykorzystywane przez fiskusa? Dowiedz się więcej na ich temat.

Urzędnicy skarbowi mają dostęp do akt rejestracyjnych, rejestrów zastawów skarbowych, protokołów o stanie majątkowym sporządzanych na potrzeby postępowań egzekucyjnych i spraw karnych skarbowych. W swojej pracy wspierają się dodatkowo bazami, które prowadzone są przez inne organy, jednostki oraz instytucje. Wśród nich są m.in.: KRS, CEIDG, Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych, Centralna Ewidencja o Zastawach Rejestrowych, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, a także ewidencje opracowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, np. wniosków o przyznanie płatności, Polski Rejestr Jachtów, czy Rejestr Cywilnych Statków Powietrznych. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych sprawia, że praca fiskusa jest sprawniejsza i umożliwia szybką obsługę podatników. W ten sposób może on na przykład łatwiej identyfikować anomalie w płatnościach podatków oraz szybciej i efektywniej typować podmioty do kontroli.

Nowoczesne narzędzia fiskusa

Podstawowym narzędziem pracy zinformatyzowanego urzędu skarbowego jest aplikacja DWP (Dochody i Wydatki Podatników), która umożliwia zestawianie i przetwarzanie informacji z takich systemów jak POLTAX (baza danych podatkowych),CZM (wykaz czynności majątkowych bazujących na podstronie składanych deklaracji PCC i przekazywanych aktów notarialnych) oraz Biblioteka Akt. Ponadto urzędnicy kontrolują akta spraw podatkowych pod kątem sprawozdań finansowych firm, dokumentów dołączonych do deklaracji, tj. faktury na zakup materiałów budowlanych, czy materiały zebrane podczas postępowań dotyczących ulg w spłacie podatków, wydawanych decyzji itp. Ciekawym rozwiązaniem jest oprogramowanie ISKOS, które umożliwia wymianę informacji na temat podatników unikających opodatkowania między państwami.

Stosowanie tego typu mechanizmów sprawia, że informatyka w służbie fiskusa wpływa na obsługę podatników oraz skuteczność w walce z tymi nieuczciwymi.

Warto przeczytać