Będąc podatnikiem uzyskujący dochód warto znać zakres podatku dochodowego, jaki obowiązuje w naszym kraju. Podpowiadamy, co jest istotne w kwestii zakresu podatku dochodowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zalicza się do grupy podatków bezpośrednich, w których występuje bezpośredni związek między płaconym podatkiem a podatnikiem. Opodatkowanie tym podatkiem normalizowane jest przez Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce ten typ podatku wszedł w życie od 1992 roku. Przedmiot opodatkowania stanowi dochód. Tak definiowana jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, która została osiągnięta w danym roku podatkowym.

Opodatkowaniem objęte są wszystkie dochody z wyłączeniem zwolnień przedmiotowych wymienionych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, których jest ponad 100. W przypadku gdy uzyskujesz dochody z kilku źródeł, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł. Warto dodać jednak, że występują tu pewne wyjątki.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Jako osoba fizyczna z miejscem zamieszkania na terytorium Polski podlegasz obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez uwzględnienia miejsca położenia źródeł przychodów.

Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej to osoba, która przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Za osobę zamieszkującą terytorium Rzeczpospolitej uznaje się także taką osobę, która posiada na jej obszarze centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Jako osoba fizyczna nie posiadająca miejsca zamieszkania w Polsce podlegasz obowiązkowi podatkowemu wyłącznie od dochodów osiąganych na terytorium naszego kraju.

Na co zwrócić uwagę?

Pamiętaj, że powyższe zasady stosuje się uwzględniając przepisy właściwych umów dotyczących podwójnego opodatkowania. Zatem jeżeli w świetle polskich przepisów wewnętrznych dana osoba fizyczna kwalifikuje się do rezydencji w Polsce, zawsze należy zastosować odpowiednie warunki zawarte w umowie międzynarodowej celem rozstrzygnięcia kwestii tego, w którym kraju znajduje się jej rzeczywiste miejsce zamieszkania odnośnie obowiązku podatkowego.

Warto przeczytać