Zarządca nieruchomości to odpowiedzialna praca. Jakie są jego obowiązki? Za co odpowiada? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w przepisach prawa, ale są one dość ogólne.

Szczegółowe obowiązki zawarte są w umowie podpisywanej pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą.

Umowa i ustawa

Obowiązki zarządcy ogólnie są definiowane w artykule 185 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Według niej zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i wykonywaniu czynności zapewniających właściwe funkcjonowanie gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości. Ponadto polega ono na zapewnieniu bezpieczeństwa jej użytkowania, a także odpowiedniej eksploatacji nieruchomości. W ustawie tej znajdziemy także inne obowiązki zarządcy nieruchomości takie jak: stałe doskonalenie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Ponadto jest on zobowiązany do zapewnienie bezpieczeństwo mieszkańcom, dbanie o przeprowadzanie kontroli stanu technicznego budynku, a także podejmowanie decyzji o przeprowadzaniu koniecznych remontów. Z kolei zapisy związane ze sprzątaniem czy pielęgnacja zieleni muszą zostać zawarte w umowie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą.

O tym warto wiedzieć, czyli kilka uwag o obowiązkach zarządcy nieruchomości

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest odpowiedzialny za wybór zarządcy albo zlecenie zarządzania profesjonalnej zewnętrznej firmie. Jeżeli podejmie decyzje o wyborze drugiego wariantu to musi sporządzić szczegółową umowę. Chodzi nie tylko o podanie wysokości wynagrodzenia, ale przede wszystkim o szczegółowy opis wszystkich obowiązków zarządcy. Zarządca odpowiada za:

 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz, a także w kontaktach między właścicielem obiektu, a wspólnotą dotyczących spraw z zakresu zarządzania nieruchomością;
 • prowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej dotyczącej stanu technicznego budynku;
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali;
 • archiwizowanie prowadzonej dokumentacji;
 • zapewnienie obsługi eksploatacyjnej obiektu;
 • utrzymanie czystości;
 • przeprowadzanie terminowych przeglądów stanu technicznego obiektu i urządzeń;
 • organizowanie niezbędnych remontów – wybór najkorzystniejszej oferty oraz kontrolowanie przebiegu prac remontowych;
 • umożliwienie mieszkańcom wspólnoty dostępu do informacji i dokumentacji (m.in.: rozliczenia finansowe);
 • pomaganie zarządowi w przygotowywaniu projektów uchwał i umów;
 • zapewnienie obsługi konta bankowego; prowadzenie sprawozdawczości finansowej;
 • obsługiwanie zebrań wspólnoty – zwołanie zebrania, pisemne zawiadomienie mieszkańców o terminie i opracowanie porządku obrad.

Warto zapamiętać, że w umowie warto zawszeć wszystkie nawet najdrobniejsze szczegóły. Przecież od przybytku głowa nie boli, a niedokładnie sformułowane obowiązki zarządcy mogą doprowadzić tylko do niepotrzebnej przepychanki i nerwów.

Warto przeczytać