Decydując się na zarządzanie nieruchomościami, powinniśmy spełnić pewne wymagania, które stawiane są przed administratorem i zarządcą każdej nieruchomości. Po pierwsze powinniśmy posiadać odpowiednią licencję, którą możemy uzyskać po skończeniu kursu lub studiów kierunkowych. Dodatkowo musimy wypełnić kilka dokumentów oraz uiścić opłatę weryfikacyjną.

Do zarządcy nieruchomości należy wiele zadań. Jednym z nich jest rozwiązywanie konfliktów w zarządzie danej nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej. Dodatkowo zarządca odpowiedzialny jest za załatwianie wszelkich spraw związanych z obsługą prac konserwacyjnych w nieruchomości oraz utrzymania odpowiedniego stanu technicznego wszystkich instalacji w budynku. Do zarządu nieruchomości mogą należeć osoby wybrane przez właściciela nieruchomości, które spełniają odpowiednie kryteria oraz potrafią podejmować kluczowe decyzje dla mieszkańców i samej nieruchomości. Zarządca nieruchomości zajmuje się wyłącznie sprawami bieżącymi wspólnoty mieszkaniowej jak np. sprawy porządkowe, konserwacja czy w wielu przypadkach księgowość wspólnoty.

Sprawy, jakie są poza zasięgiem czynności wykonywanych przez zarządcę nieruchomości to np. ustalanie wysokości wynagrodzeń członków wspólnoty, nabywanie lub zbywanie nieruchomości, lub ich części, podział lub udzielanie zgody na podział zarządzanej nieruchomości. Bardzo wiele spraw związanych z zarządzaną nieruchomością podejmowanych jest poprzez głosowanie członków wspólnoty mieszkaniowej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie muszą posiadać licencji uprawniającej do zarządzania nieruchomościami. Taki dokument wymagany jest jedynie od administratora nieruchomości. Zarządcą może być firma lub osoba fizyczna. Poprzez podpisanie umowy ze wspólnotą, w której zawarte są wszystkie szczegóły współpracy, zarządca przejmuje swoje obowiązki i sprawuje pieczę nad sprawami bieżącymi powierzonej mu nieruchomości. Po wygaśnięciu umowy właściciel nieruchomości lub zarząd może ją przedłużyć, lub podpisać nową umowę z innym zarządcą.

Warto przeczytać