Już zarządzanie własnym domem wydaje się czasami ponad siły jednego człowieka, a co do dopiero profesjonalne dbanie o obiekty należące do innych osób! Właśnie dlatego zarządcą nie może zostać każdy. Trzeba posiadać do tego nie tylko predyspozycje i specjalne umiejętności, ale również i kwalifikacje. Zarządcą może zostać osoba po studiach, ktoś, kto posiada niezbędną licencję i przede wszystkim ubezpieczenie OC, z którego w razie potrzeby zostaną pokryte koszty usuwania szkód spowodowanych złym zarządzaniem. Czym jednak dokładnie zajmuje się zarządca, że jego praca jest aż tak wymagająca i odpowiedzialna?

Czym tak właściwie zajmuje się profesjonalny zarządca?

Zarządca to właściwie osoba, która jednocześnie decyduje o obiekcie i zajmuje się typowymi sprawami administracyjnymi. Doskonały zarządca nie tylko decyduje o wydatkach na remont, ale również do jego obowiązków należy kontrolowanie stanu budynku. To zarządca musi regularnie sprawdzać stan wszystkich instalacji, pomieszczeń, dbać zarówno o zewnętrzną, jak i wewnętrzną część obiektu. Na zarządcy spoczywają też wszystkie typowe obowiązki porządkowe. To on zatrudnia i nadzoruje ewentualną ochronę, firmę sprzątającą, wysyła rachunki, pilnuje, by wszystkie należności wpływały w terminie, w różnych sprawach kontaktuje się z najemcami, szuka klientów, którzy wynajmą wolne lokale w obiekcie.

Z powyższego opisu łatwo można wywnioskować, że perfekcyjny zarządca powinien być nie tylko dobrze przygotowany do pełnienia swoich zawodowych obowiązków, ale przede wszystkim powinien być dobrze zorganizowany. Na szczęście jednak w wielu kwestiach może liczyć na wsparcie. W swojej pracy może i powinien wykorzystać nowoczesne aplikacje komputerowe, w tym przede wszystkim nowoczesne programy, które projektowane są głównie z myślą o zarządzaniu obiektami różnego typu i nieruchomościami.

  • Komputery i specjalne aplikacje niezbędne w pracy zarządcy nieruchomościami
  • Praktyczna aplikacja do zarządzania nieruchomością to prawdziwe wybawienie nawet dla najlepiej zorganizowanych zarządców. W zależności od rodzaju aplikacji, program posiadać może różne praktyczne funkcje. Zazwyczaj jednak wśród tych podstawowych pojawiają się te same usługi. Do najważniejszych zalicza się zazwyczaj:
  • możliwość sporządzania profesjonalnych faktur,
  • sprawne zarządzanie i nadzorowanie remontów,
  • prowadzenie rejestru prac remontowych i przeprowadzanych kontroli,
  • automatyczne rozsyłanie wiadomości elektronicznych i SMS-ów do najemców,
  • prowadzenie uporządkowanej dokumentacji dotyczącej obiektu.

To wciąż jednak jeszcze nie wszystko. Korzystający z aplikacji na dysku komputera mogą gromadzić również raporty, wszelkie dokumenty i kosztorysy prac, ale również i planować kolejne działania, które mają na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie lub wprowadzenie udoskonaleń.

Chociaż wykupienie licencji na korzystanie z profesjonalnej aplikacji do zarządzania nieruchomościami to spory wydatek, to jednak mimo wszystko warto się przekonać do takiego programu. Nie tylko znacznie ułatwi on codzienną pracę, ale i sprawi, że samo zarządzanie stanie się znacznie prostsze.

Warto przeczytać