W ostatnim czasie uchwalona została nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego i niektórych ustaw. Wprowadzono między innymi kontradyktoryjność procesu karnego, a wiec sytuację, w której w procesie karnym występują dwie równe sobie strony. Te zmiany mają sprawić, że przyspieszone będą niektóre czynności w procesie karnym. Mają one być lepiej zorganizowane i łatwiej będzie wyeliminować takie elementy, które będą niepotrzebne.

Przede wszystkim eliminacji mają podlegać takie elementy materiału dowodowego za zgodą stron, które dla rozstrzygnięcia sprawy nie mają znaczenia. We wszystkich sprawach ma być możliwość wprowadzania dowodów przez strony postępowania. Będą prowadzone na wniosek tej strony, która wniosła o dopuszczenia dowodu Przeprowadzenie dowodu przez sąd będzie możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach. Strony nie będą już miały obowiązku, by uczestniczyć w takich postępowania. Sprawcy niektórych występków będą mogli składać wniosek do sądu o ich skazanie bez prowadzenia rozprawy. Ustawa w swoich przepisach odnosi się także do składu sądów. Zakłada się ich zmniejszeni w taki sposób, że będzie to prowadzić do zmniejszenia kosztów postępowania oraz tego, że będą one prowadzone szybciej. W przypadku sądów pierwszej instancji na rozprawach, w których będą szczególnie zawiłe wątki będzie możliwość orzekania przy udziale jednego zawodowego sędziego oraz dwóch ławników. Przed tymi zmianami musiało to być trzech sędziów zawodowych.

Strony – poza prokuratorem reprezentującym interes publiczny – nie będą miały obowiązku uczestniczenia w rozprawie. Ustawa przewiduje, że sprawcy wszystkich występków będą mogli składać wnioski o skazanie bez rozprawy. Ustawa zmienia też przepisy dotyczące składu sądu. Celem jest zmniejszenie składów sędziowskich i tym samym zmniejszenie kosztów postępowań i ich przyspieszenie.

Warto przeczytać