W wielu sytuacjach ogrzewanie mieszkania zależne jest od zarządcy, na którym spoczywają obowiązki nienależące do mieszkańców ani dostawcy energii cieplnej. Z tego względu warto przeczytać niniejszy artykuł mówiący właśnie o obowiązkach zarządcy nieruchomości w tym zakresie.

Zapamiętajmy: mieszkańcy to nie strona umowy!

Powszechnie uważa się, że mieszkańcy są stronami umowy o dostarczanie ciepła do danego lokalu mieszkalnego w bloku. Otóż jest to błąd! Ogrzewanie poszczególnych mieszkań wymaga zawarcia przez zarządcę nieruchomości umowy z dostawcą ciepła. Jest to umowa sprzedaży i ma charakter cywilnoprawny. Umowa ta musi zawierać informację mówiącą o tym, jaka ilość ciepła zostanie zakupiona na potrzeby ogrzewania budynku w danym sezonie grzewczym. Ponadto zawiera zapisy mówiące o postepowaniu w razie niewywiązywanie się dostawy czy to z ilości energii czy niedotrzymywania parametrów jakościowych dostarczanej energii.

Obowiązki zarządcy nieruchomości w zakresie ogrzewania mieszkań

Zarządca nieruchomości stanowi stronę umowy, której przedmiotem jest dostarczanie ciepła. Z tego względu ma on obowiązek pobierania opłaty za ogrzewanie mieszkania w wysokości, umożliwiającej pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu energii. Dodatkowo zarządca nieruchomości ma obowiązek prawidłowego rozliczenia kosztów zakupu ciepła z podziałem na poszczególne mieszkania. W sytuacji, gdy ciepło dostarczane jest do kilku nieruchomości będących pod opieką danego zarządy za pomocą jednego układu pomiaroworozliczeniowego, wówczas ma on obowiązek założenia dodatkowych liczników, których zadaniem będzie rejestracja zużycia ciepła dla poszczególnych nieruchomości.

Kolejny obowiązek zarządcy to wybór metody rozliczania kosztów zakupu ciepła na poszczególne mieszkania. Ma on do wyboru rozliczanie przy pomocy ciepłomierzy, urządzeń wskaźnikowych lub powierzchni mieszkań. Najważniejsze jest to, aby wybrana metoda zapewniała wysokość opłat odpowiadającą zużyciu energii w danym mieszkaniu. Informacja o przyjętym sposobie rozliczania ogrzewania centralnego w nieruchomości musi być opublikowana w wewnętrznym regulaminie rozliczeń. Taki dokument zarządca musi zaprezentować mieszkańcom czternaście dni przed dniem, w którym zaczyna obowiązywać.

Zarządca nieruchomością – istotna rola w zakresie ogrzewania mieszkań

Mieszkańcy powinni pamiętać, że wszelkie aspekty związane z prawidłowym funkcjonowaniem centralnego ogrzewania powinni zgłaszać do zarządcy, będącego stroną umowy, a nie dostawcy energii. To właśnie do zarządcy udamy się z przedstawieniem uwag związanych z wysokością opłat za ogrzewanie czy wyrażaniem zdania o konieczności wyłączenia ogrzewania w mieszkania. Warto dodać, że zarządca odpowiada za stan techniczny instalacji przed organami kontroli.

Warto przeczytać