Ponosisz wydatki na usługi noclegowe, usługi gastronomiczne dla swoich klientów i zastanawiasz się, czy stanowią one koszt uzyskania przychodu? Chcesz dowiedzieć się, czy takim kosztem są wydatki na drobny poczęstunek, posiłki cateringowe i napoje serwowane w trakcie wielogodzinnych prezentacji? Przeczytaj, a uzyskasz odpowiedzi na te pytania!

Według art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 361 ze zm.) koszty uzyskania przychodów stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, a jedynie takie, które nie zostały wymienione w art. 23 i których poniesienie jest przyczyną oraz skutkiem uzyskania przychodu z danego źródła, albo także zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Co mówi ustawa?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera spisu wydatków, który warunkowałby ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów, więc przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, które mają na celu osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby z tego źródłu otrzymywać przychody również w przyszłości. W tym kontekście kosztami tymi będą nie tylko wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, a także te pozostające w związku pośrednim. W tym drugim przypadku należy jednak wykazać, że wydatki zostały poniesione w sposób racjonalny celem uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów, nawet wtedy gdyby z obiektywnych przyczyn przychodu nie osiągnięto.

Usługi gastronomiczne i noclegowe w kontekście ustawy

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów nie podlegają wydatki ponoszone na drobne poczęstunki (tj. ciastka, czy kanapki), napoje (tj. woda, kawa, herbata) oraz posiłki tj. obiady, bez względu na miejsce ich podawania (siedziba podatnika, lokalizacja poza firmą), podawane klientom podczas prezentacji oferty, mających na celu sprzedaż produktów i usług oferowanych przez podatnika. Zatem wydatki te, ze względu na ich cel - uzyskiwanie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.

W kwestii zapewnienie noclegu klientom sprawa ma się podobnie, ponieważ wydatek ten jest związany z uzyskaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Warto przeczytać