Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe jest zawiłe i dlatego bardzo łatwo jest pogubić się w tych skomplikowanych przepisach. To jest także powód strachu wszystkich firm, które czeka wizyta kontroli skarbowej. Nikt z nas przecież nie lubi, jak ktoś z zewnątrz dociekliwie analizuje dokumentację w celu wyłapania błędów w prowadzeniu firmy. Sprawdź, co warto wiedzieć o Kontroli Skarbowej?

Zadaniem Kontroli Skarbowej jest weryfikacja tego, czy podatnicy wywiązują się z zobowiązań podatkowych oraz należności, których wpływy zasilają budżet Państwa. Oprócz tego Kontrola sprawdza także prawidłowość zarządzania mieniem państwowym zgodnie z prawem.

Jak przygotować się do kontroli?

Kontrola Skarbowa przeprowadzana jest nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 30 dni od daty zawiadomienia podatnika. Po otrzymaniu powiadomienia mamy możliwość złożenia korekty sprawozdania podatkowego oraz uporządkowania i uzupełnienia dokumentów rozliczeniowych. Jednak musimy dokonać tego w ciągu tygodnia. Po rozpoczęciu kontroli takiej możliwości już nie będzie. Warto dodać, że w wyjątkowych sytuacjach urząd skarbowy nie ma obowiązku powiadomić nas o kontroli. Dzieje się tak w przypadku, kiedy kontrola dokumentów ma na celu przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa podatkowego lub zabezpieczenie potencjalnego dowodu takiego działania.

Jak przebiega kontrola?

Czynności kontrolne dokonywane są w obecności kontrolowanego lub osoby wyznaczonej. Kontrolowany ma także możliwość rezygnacji z tego prawa na piśmie. To, czego warto być świadomym to fakt, że mamy obowiązek umożliwić organowi kontrolującemu przeprowadzenie działań kontrolnych. W tym kontekście należy rozumieć m.in. prawo organu do udokumentowania stanu faktycznego w postaci nagrań dźwiękowych i wideo, czy fotografowania dowodów. Ponadto organ kontrolujący posiada prawo dostępu do naszych obiektów, lokali i gruntów oraz żądania okazania majątku określonego w zakresie kontroli, a także akt, ksiąg finansowych i pozostałych dokumentów podlegających kontroli oraz zabezpieczenia materiałów, które pełnią rolę dowodów. Dodatkowo kontrolerzy są uprawnieni do przesłuchiwania kontrolowanego, świadków, a także do legitymowania ich tożsamości. Urząd skarbowy może także prosić o opinię biegłych.

Warto przeczytać