W myśl artykułu 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych członkowie grup kapitałowych mogą otrzymać ulgi we wpłatach składek na PFRON, jednak uzależnione jest to od warunków ustawy, w odniesieniu do określonych podmiotów.

Kiedy przysługuje ulga?

Ulga we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być udzielona wyłącznie przez podmiot, jaki spełni warunki ustawy z tytułu sprzedaży jego własnej produkcji bądź własnych usług, z wyłączeniem handlu. Tak brzmi bowiem zapis art. 22 ust. 1 i 6 ustawy. Jeśli natomiast podmiot nie spełnia określonych warunków, to nawet jeśli sprzedaje produkcję lub usługi wytwarzane przez inny podmiot spełniający owe warunki, zniżka taka mu nie przysługuje.

To jasno wskazuje, iż zarówno stroną uprawniającą kooperacji, jak i wystawcą ulgi może zostać tylko i wyłącznie ten podmiot, jaki spełni wymagania zawarte w art.22 ust.1 ustawy. Jedynie w przypadku, kiedy grupa kapitałowa zatrudni pracowników w rozumieniu art. 2 k.p. w odniesieniu do ujętych w ustawie warunków dotyczących struktury zatrudnienia można będzie wystawiać owe ulgi.

Kiedy nie można wystawiać ulg?

Z ustawy wynika dość przejrzyście, że nie należy wystawiać ulg, kiedy podmiot działa w grupie kapitałowej oraz spełnia warunki do wystawienia ulgi co do sprzedaży produkcji bądź usług całej grupy kapitałowej, czy innych podmiotów, jakich nie ma wyróżnionych w art. 22 ust. 1 ustawy. Dlatego, każdy członek grupy kapitałowej musi dokładnie zapoznać się z tą ustawą, jeśli chce mieć pewność, czy będzie go obowiązywać dana zniżka. Jest to o tyle ważne, iż dzięki temu można będzie dokładniej wyznaczyć warunki nawiązywania współpracy z PFRON.

Zapisy ustawy

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obejmuje szereg zapisów, które okazują się być pomyślne dla osób niepełnosprawnych, jak i dla ich rodzin. Należy jedynie  bardzo dokładnie zapoznać się z wszystkimi jej ustaleniami, by później nie podejmować nietrafnych decyzji. Jako członek grupy kapitałowej należy mieć pewność, czy podejmowanie określonych działań jest słuszne, gdyż na tej podstawie można później wyciągać trafne wnioski co do wysokości składek oraz ich ogólnego uzasadnienia.

Zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby odpowiedzialne za osoby niepełnosprawne muszą o tym pamiętać. Warto więc zapoznać się z nowelizacją ustawy, która niedawno weszła w życie. Dzięki temu będzie posiadać się rozeznanie w ulgach we wpłatach jako członek grupy kapitałowej.

Warto przeczytać