Przede wszystkim spółka kapitałowa jest takim rodzajem spółki, w którym najistotniejszy jest majątek spółki, czyli kapitał. Musisz wiedzieć o tym, że tę formę prawną organizacji podmiotów gospodarczych najczęściej wykorzystuje się w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw oraz w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, czym właściwie są spółki kapitałowe i co je cechuje. Przeczytaj go koniecznie!

Czym różnią się spółki kapitałowe od spółek osobowych?
Zacznijmy od tego, że spółka kapitałowa od spółek osobowych różni się posiadaniem osobowości prawnej, zmiennym kapitałem i składem osobowym, wyodrębnieniem majątku spółki od majątków osobistych akcjonariuszy/wspólników, skierowaniem odpowiedzialności za zobowiązania na samą spółkę, nie zaś na wspólników, prowadzeniem spraw spółki pośrednio przez wspólników oraz zróżnicowaniem ukształtowania praw i obowiązków wspólników wobec spółki (ustanowionych w umowie czy statucie spółki, zwane „konstytucją spółki”).

Jakie mamy spółki kapitałowe?
Generalnie rzecz ujmując wyróżniamy dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółkę akcyjna oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto wspomnieć także o tym, że oba typy spółek posiadają konstrukcję spółki kapitałowej opartej na:

- rozdziale sfery zarządu od sfery właścicielskiej, 

- braku odpowiedzialności wspólników/udziałowców za zobowiązania spółki, 

- dysponowaniu kapitałem zakładowym i posiadaniem osobowości prawnej oraz ustanowionego przez siebie statutu.

Kto może tworzyć spółkę kapitałową?
Przede wszystkim spółka z o.o. może zostać utworzona przed jedną lub kilka osób. Najważniejsze jednak jest to, że kapitał zakładowy musi wynosić minimum 5 000 złotych, który dzieli się na udziały o minimalnej wartości nominalnej równej 50 złotych. Poza tym warto wspomnieć też o tym, że wspólnicy czy też udziałowcy mają równe prawa i obowiązki.

Ile osób może tworzyć spółkę akcyjną?
Musisz wiedzieć, o tym, że spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub kilka osób, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o. Warto pamiętać jednak o tym, że kapitał zakładowy tego rodzaju spółki musi wynosić najmniej 100 000 złotych, natomiast wartość nominalna akcji to minimum 1 grosz. Bardzo ważne jest także to, że dokładnie w obu przypadkach akcje nie mogą być nabywane poniżej ich wartości nominalnej.

Kiedy spółka kapitałowa zyskuje osobowość prawną?
Przede wszystkim musisz wiedzieć o tym, że każda spółka kapitałowa zobowiązana jest do przestrzegania prawa handlowego. Z chwilą wpisania jej do KRS zyskuje ona osobowość prawną. Może ona we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, za które odpowiada swoim majątkiem (kapitałem), nabywać prawa, pozywać i być pozywana.

Warto przeczytać