Nowe przepisy w zakresie kontroli przez PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obowiązują od dnia 15 września 2012 roku, a następne 24 stycznia 2013 roku. Przede wszystkim wzmocniły one uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych skierowanych wobec pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Dlaczego ważne jest wzmocnienie uprawnień PFRON?

Można dzięki nim zweryfikować pracodawcę jeszcze przed wykonaniem kontroli. Pracodawcy powinni się też liczyć z tym, że wobec nich może zostać wystosowana dodatkowa kontrola. W ten sposób PFRON chce zlikwidować zjawisko związane z nieuczciwymi pracodawcami. Sprawdzane podczas kontroli są wszystkie dokumenty, jakie złożył pracodawca podczas rejestracji. W ten sposób wysuwa się wnioski odnośnie tego, czy w danej firmie pracuje się w określony sposób i czy rzeczywiście zatrudnione są tam osoby niepełnosprawne. Kontrola ma za zadanie zweryfikować absolutnie wszystkie dane.

Co jest dokładnie sprawdzane?

Po nowelizacji PFRON sprawdza dane zawarte w dokumentach Wn – D oraz w INF – D - P. Sprawdzana jest także wysokość miesięcznego dofinansowania, kwot oraz terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników. Sprawdzane są również między innymi: umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o niepełnosprawności. Duży nacisk kładzie się na kontrolę związaną z dochowaniem terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

Jeśli zauważy się jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie to oczywiście wypłata dofinansowania na wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych może zostać wstrzymana. Podczas kontroli osoby, które jej dokonują zobowiązane są robić wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko bowiem wtedy będzie taka kontrola obowiązywać. Pracodawca zatem również ma prawo domagać się sprawdzenia, czy wszystko jest zrobione tak jak należy. W ten sposób można będzie uznać daną kontrolę za udaną i co najważniejsze, ważną.

Podsumowując, wszystkie działania związane z kontrolą, jakie weszły w życie po nowelizacji powinny być przestrzegane, jeśli chce się mieć pewność, iż wszystko jest w porządku. Zasady, których koniecznie muszą przestrzegać pracodawcy są obowiązujące już w momencie rejestracji w PFRON. Dlatego też należy dokładnie tego przypilnować, po to, by później nie narazić się na żadne sankcje.

Obowiązkiem pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne jest dopilnowanie, czy złożono wszystkie dokumenty oraz czy ich zakład pracy rzeczywiście może starać się o dofinansowanie. Jeśli tak się stanie, kontrola powinna przebiegać bez żadnych problemów.

Warto przeczytać