Six Sigma to metoda zarządzania jakością, która została stworzona w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez Billa Smitha oraz Boba Galvina. Po raz pierwszy oficjalnie została wprowadzona w Motoroli, za co firma otrzymała Amerykańską Nagrodę Jakości im. M. Baldrige’a przyznawaną corocznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obecnie metoda ta wykorzystywana jest w wielu światowych koncernach, jak również w mniejszych, rozwijających się firmach w Polsce i Europie.
 
Metoda ta nakierowana jest na redukcję kosztów wytwarzania i nadzoru produktu. Główną dewizą tego stylu zarządzania jest "jakość nie może kosztować" i zakłada ona, że poprzez nieustanne doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa można wyeliminować wszelkie niezgodności w procesach produkcyjnych. Jeśli chcemy, aby metoda Six Sigma prawidłowo działała w naszym przedsiębiorstwie, musimy jasno określić rolę pracowników każdego szczebla. Filozofia Six Sigma zakłada hierarchię na wzór sztuk walki. W zależności od stanowiska jesteśmy na różnym stopniu wtajemniczenia i dla powodzenia projektu musimy wykazywać się odpowiednią dla nas wiedzą. Six Sigma Yellow Belt (żółty pas) to szkolenie skierowane do pracowników działów jakości i produkcji, a także brygadzistów i liderów grup. Każda osoba, która chce aktywnie współtworzyć projekty Six Sigma, powinna przejść to szkolenie.
 

Six Sigma Yellow Belt - jaki jest cel?

Absolwent szkolenia Six Sigma Yellow Belt jest w pełni przygotowany do pracy w zespole doskonalącym. Rozumie elementarne metody pracy zespołu Six Sigma oraz zna jego najważniejsze narzędzia. Co najważniesze - rozumie on podejście DMAIC, polegające na definiowaniu, pomiarze, analizie, doskonaleniu i kontrolowaniu procesów produkcyjnych. Jest to swego rodzaju algorytm doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, który odpowiednio wdrożony może przynieść ogromne zyski - nie tylko w formie finansowej. Yellow Belt stanowi zatem swoisty wstęp do zrozumienia całej struktury Six Sigma. Wraz z naszym rozwojem zawodowym w firmie - możemy rozwijać swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń Green Belt, Black Belt oraz Master Black Belt. Im wyżej jesteśmy w hierarchii firmy, tym nasza rola w prowadzeniu projektu rośnie. 
 

Dlaczego Six Sigma jest tak popularna?

Metoda Six Sigma pozwala wykryć i wyeliminować błędy w organizacji produkcji jeszcze przed ich wystąpieniem. Skupia się ona bowiem w głównej mierze na obserwacji procesów i ciągłej analizie wszelkich zdarzeń zachodzących na każdym etapie produkcji. W ten sposób możemy stale podnosić efektywność pracy naszego przedsiębiorstwa bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Dobrze zarządzana firma może przynosić ogromne zyski - nawet jeśli nie stoi za nią ogromne zaplecze pracowników i maszyn. Usprawnienie procesów produkcyjnych pozwala zredukować koszty stałe. Dzięki metodzie Six Sigma możemy także uniknąć sztucznego rozrostu firmy, który w dłuższej perspektywie mógłby pogrążyć nasz biznesplan. Każda osoba zaangażowana w rozwój przedsiębiorstwa powinna zatem zdobyć umiejętności Yellow Belt.
 
Szukasz szkoleń Six Sigma Yellow Belt? Kliknij tutaj! 
 

 

Warto przeczytać