Zacznijmy od tego, że organizacja, która chce utrzymać się na rynku, zdobywać nowych klientów, zwiększać własną konkurencyjność, musi przekształcić się w organizację uczącą się – organizację, która potrafi obserwować otoczenie, gromadzić wiedzę, uczyć się na własnych błędach, myśleć systemowo oraz bezustannie dbać o rozwój swojego personelu.

Jakie powinno być szkolenie?
Przede wszystkim dobre szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb firmy i jej pracowników. Warto wspomnieć także o tym, że takie szkolenie powinno realizować wcześniej założone cele i w sposób efektywny dokonywać w organizacji pozytywnej zmiany. Poza tym musisz wiedzieć, że ścisła korelacja pomiędzy jakością zasobów ludzkich, a wynikami gospodarczymi przedsiębiorstwa ma swoje odzwierciadlenie w wynikach wielu badań jak i efektach finansowych firm. Otóż okazuje się, że badania Hambelton Group, dokonane na próbie ponad 25 000 przedsiębiorstw, które przystąpiły do programu ,,Inwestorów w Ludzi” stwierdziły poprawę wartości podstawowych wskaźników:

- Wzrost eksportu (widoczny zwłaszcza w większych firmach),

- Wyższy poziom zwrotu ze sprzedaży,

- Przyrost wartości firmy netto,

- Wyższy zwrot od wartości kapitału i od majątku.

Korzyści wynikające ze szkolenia pracowników
Oczywiście oprócz poszerzania i wzbogacania umiejętności, inwestowanie w doskonalenie zasobów ludzkich poprzez szkolenia, sesje edukacyjne i tym podobne może przynieść następujące korzyści:

- Sygnalizuje pracownikom, że firma traktuje ich jak najbardziej poważnie,

- Motywuje pracowników do pracy poprzez odpowiednie dodatkowe wynagrodzenie do pogłębiania wiedzy i wykorzystywania nowych umiejętności,

- Wzmaga zaangażowanie i oddanie pracowników, gdyż w trakcie szkoleń jasno przedstawia im się wartości, do których dąży organizacja, dbając jednocześnie o to, by naprawdę rozumieli i wcielali te ideały w życie,

- Wzmaga identyfikację z firmą, gdyż ludzie lepiej rozumieją cele i zasady jej działania,

- Poprawia komunikację z personelem, zwłaszcza gdy organizuje się wspólne warsztaty kierownictwa i personelu, podczas których opracowywane są metody rozwiązania konkretnych problemów, 

- Przyczynia się do pełniejszej realizacji ludzkich potrzeb i pragnień – wybrać pracownika na szkolenie to zauważyć jego dobrą pracę i starania,

- Wzbogaca pracę: szkolenia, sesje edukacyjne i wszystkie inne formy doskonalenia zawodowego dają ludziom możliwość podejmowania się coraz bardziej zobowiązujących wyzwań, co jest korzystne nie tylko dla nich, ale także dla firmy.

- Pomaga zrozumieć, dlaczego zmiany są konieczne i jakie przyniosą korzyści, ułatwia ludziom poradzenie sobie z nową sytuacją i z problemami, które przynosi.

Warto przeczytać