​Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2018 w Polsce funkcjonowało 9493 spółek akcyjnych oraz 3815 spółek komandytowo-akcyjnych. Co trzecia z nich nie posiadała wówczas własnej strony internetowej. 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie przepis nakazujący obowiązek publikowania treści i komunikatów w formie zdigitalizowanej. Ma to związek ze zmianami w zakresie Kodeksu spółek handlowych. Od początku roku 2020 każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna musi mieć oficjalną stronę www. Przedsiębiorstwa, które już prowadzą własne strony, muszą zweryfikować, czy ich charakter jest zgodny z obowiązującymi wymogami, aby w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie modyfikacje.

Uzasadnienie

Przepis o posiadaniu strony internetowej dotyczy każdej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności i liczbę akcjonariuszy. Bez znaczenia jest również to, czy dana spółka jest notowana na giełdzie, czy też nie. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że chodzi o zasadę obowiązkowej dematerializacji oraz postępujący proces digitalizacji, któremu powinny być poddawane polskie przedsiębiorstwa. Wdrożenie takiego rozwiązania ma ponadto ochronić interesy akcjonariuszy spółki, zwłaszcza tych mniejszościowych. Strona internetowa ma zapobiegać sytuacjom, gdy któryś z udziałowców pozostaje niedoinformowany na temat istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem spółki. Jednocześnie ma to zapewnić większą stabilność obrotu.

Strona internetowa spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej: co powinno się na niej znaleźć?

Strona internetowa traktowana jest przede wszystkim jako narzędzie komunikacji z akcjonariuszami. Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne zostały zobowiązane do umieszczania w odpowiednich miejscach wszelkich ogłoszeń wymaganych przez prawo lub ich statuty. Na stronie muszą się więc znaleźć przede wszystkim informacje o planowanych terminach walnych zgromadzeń, projekty nowych uchwał oraz sprawozdania finansowe z danego okresu. Należy zaznaczyć, że prowadzenie strony internetowej nie zwalnia spółek od publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Nowe możliwości czy nowe utrudnienia?

Choć w XXI wieku prowadzenie strony internetowej mogłoby wydawać się już standardem w biznesie, wiele firm wciąż ich nie ma. Ustawowy obowiązek posiadania własnej strony www może wiązać się z dość dużym kosztem – zwłaszcza dla spółek, które dotychczas nie korzystały z takiej formy działania. Co prawda samo stworzenie witryny nie jest specjalnie drogie, problem pojawia się jednak w kwestii jej prowadzenia i utrzymania. Taka strona ma bowiem nie tylko pełnić rolę wizytówki spółki w sieci, lecz także służyć prezentowaniu ważnych komunikatów dla akcjonariuszy.

Konsekwencje nieposiadania strony przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne

Niedostosowanie się do nowego obowiązku może skutkować poważnymi sankcjami, m.in. podważeniem decyzji uchwalonej w trakcie walnego zgromadzenia, w którym nie mogli uczestniczyć wszyscy akcjonariusze ponieważ termin nie został opublikowany na stronie www.

Za konsultacje merytoryczne przy tworzeniu niniejszego materiału odpowiada https://kkpr.pl

Warto przeczytać