​Doradztwo finansowe dla firm to usługa oferowana przez wyspecjalizowane podmioty, której zakres może być naprawdę szeroki. Co obejmuje? Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa finansowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co obejmuje doradztwo finansowe dla firm?

Doradztwo finansowe dla firm to jak wspomniano we wstępie usługa, której zakres może być naprawdę szeroki. Może ona obejmować bowiem między innymi:

  • pomoc w organizacji rachunkowości w firmie;
  • wsparcie na etapie zakładania podmiotów gospodarczych;
  • obsługę procesu przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • zarządzanie kosztami w celu ich redukcji bądź osiągnięcia optymalizacji podatkowej;
  • doradztwo w zakresie wyboru źródła finansowania działalności (leasing, kredyt, dotacje, itp.);
  • procesy kontroli wewnętrznej (audyty ksiąg podatkowych i rachunkowych).

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa finansowego?

Za skorzystaniem z doradztwa finansowego przemawiają liczne korzyści, które w ten sposób uzyskuje przedsiębiorca. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o możliwość skupienia się na prowadzeniu biznesu bez konieczności znajomości przepisów podatkowych, czy wyszukiwania korzystnych ofert finansowania. Korzystając z profesjonalnego doradztwa finansowego można zatem nie tylko ograniczyć koszty działalności, czy przeprowadzić optymalizację podatkową, ale również wybrać możliwie najlepsze oferty na rynku. Co jeszcze przemawia za tym, by skorzystać z doradztwa? Przede wszystkim możliwość wykorzystania doświadczenia specjalistów świadczących tego typu usługi. Dzięki znajomości obowiązujących przepisów oraz specyfiki danej branży są oni bowiem w stanie wskazać rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcy nie tylko się rozwijać, ale również uzyskać przewagę nad konkurencją.

Jak wybrać doradcę finansowego?

Decydując się na skorzystanie z profesjonalnego doradztwa finansowego należy wybrać doradcę, który będzie w stanie zapewnić usługi na najwyższym poziomie. Co wziąć zatem pod uwagę? Przede wszystkim doświadczenie danego podmiotu oraz szerokość jego oferty, ponieważ doradztwo finansowe świadczone jest zazwyczaj wraz z księgowością, czy obsługą kadr i płac. Istotne jest zatem to, by wybrać podmiot, który będzie w stanie zapewnić kompleksową obsługę, czyli doświadczone biuro rachunkowe. Zgierz jest miastem, w którym tego typu usługi oferuje firma Cyrek Finance. Obejmuje ona nie tylko obsługę jednoosobowych działalności gospodarczych, ale również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz firm wymagających pełnej księgowości. Doświadczona kadra jest bowiem w stanie zagwarantować nie tylko możliwie najwyższą jakość usług, ale również terminowość oraz bezpieczeństwo. Ta ostania kwestia wbrew pozorom jest bardzo istotna, ponieważ współpracując z zewnętrznym podmiotem przedsiębiorca udostępnia mu wgląd do wielu ważnych informacji. Ochrona danych staje się zatem kluczowa i nie jest jedynie wymogiem nakładanym przez przepisy prawa.

Podsumowując należy stwierdzić, że doradztwo finansowe dla firm to usługa, dzięki której przedsiębiorcy mogą uzyskać wiele korzyści. Decydując się na skorzystanie z niej warto nawiązać współpracę z doświadczonym podmiotem, co przełoży się na jej jakość.

Warto przeczytać