Obecnie podatek od wartości dodanej, potocznie zwany podatkiem VAT, jest podatkiem pośrednim, którym w całości obarczony został ostateczny konsument. Natomiast rozliczenie podatku polega na obliczeniu podatku należnego od czynności opodatkowanej oraz na odliczeniu podatku, który jest zawarty w cenie towarów i usług, nabywanych przez przedsiębiorcę i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak dla przedsiębiorców podatek VAT jest teoretycznie obojętny. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, jakie były stawki VAT w latach 2014, 2015 oraz 2016. 

Kiedy wszedł podatek VAT?
Zacznijmy od tego, że konieczność dostosowywania krajowych przepisów do przepisów unijnych oraz sytuacji gospodarczej kraju spowodowała, że jest to podatek, którego normy bardzo często się zmieniają. Musisz także wiedzieć, że podatek VAT jest podatkiem, który do polskiego ustawodawstwa został wprowadzony 8 stycznia 1993 r. wraz z ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Poza tym wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej kwestię podatku VAT reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stawki podatku VAT
Już od początku 2011 do końca 2013 roku miały obowiązywać podwyższone stawki podatku VAT. Ale na mocy znowelizowanego art. 146a ustawy o VAT przedłużono do 31 grudnia 2016 r. obowiązywanie podwyższonych stawek podatku (tj. 23%, 8%, 7% i 4%). Natomiast podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%. Za to stawka 8% stosowana jest w odniesieniu do:

- towarów i usług wymienionych w załączniku 3. do ustawy o VAT,

- dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawka 5 procentowa
Jeżeli chodzi o stawkę 5% to stosowana jest w odniesieniu do:

- towarów wymienionych w załączniku 10. do ustawy o VAT, obejmuje ona podstawowe towary żywnościowe tj. chleb, produkty zbożowe, nabiał, przetwory mięsne oraz soki,

- książki oraz czasopisma specjalistyczne.

Dodatkowa stawka 0% obejmuje m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz eksport towarów.

Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku
Otóż stawka zryczałtowanego zwrotu podatku - 7%. Poza tym stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych wynosi 4%. Natomiast w przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

18,70% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 23%,

7,41% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 8%,

4,76% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatkową 5%.

Warto przeczytać