Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania, która dobrze sprawdza się w przypadku przedsiębiorców, którzy nie mają wysokich kosztów uzyskania przychodu. Zwalnia on m. in. z obowiązku prowadzenia skomplikowanej księgowości.

Ryczałtowcy kwotę należną urzędowi skarbowemu obliczają od całkowitego przychodu. Może być ona pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w tej formie wpłaca się do 20-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zeznanie roczne trzeba złożyć do końca stycznia na formularzu PIT-28.

Kto nie może być ryczałtowcem?

Głównym czynnikiem warunkującym możliwość korzystania z ryczałtu jest limit przychodów. W tej formie nie mogą się więc rozliczać te osoby, które w ubiegłym roku osiągnęły zarobki powyżej 150 tysięcy euro. Granica ta nie obowiązuje w przypadku firm, które rozpoczną działalność w ciągu roku.

Na zasadach ryczałtu nie mogą rozliczać się przedsiębiorcy, którzy zajmują się:

- udzielaniem pożyczek pod zastaw,

- prowadzeniem aptekę,

- kupnem i sprzedażą walut,

- wykonywaniem wolnych zawodów poza lekarzami różnych specjalizacji, lekarzem weterynarii, technikiem dentystycznym, felczerem, pielęgniarką, położną, tłumaczem oraz korepetytorem,

- handlowaniem częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto z ryczałtu nie mogą korzystać podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej, ci, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej wykonują te same czynności wobec byłego pracodawcy, co na etacie przez poprzednie dwa lata, a także osoby okresowo zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego oraz wytwarzające wyroby objęte akcyzą.

Z ulgami czy bez?

Korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania uniemożliwia zastosowanie ulgi prorodzinnej oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Ryczałtowcy mają natomiast możliwość skorzystania z takich ulg jak: ulga internetowa, rehabilitacyjna, ulga na leki, a także ulga na darowizny.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Brak możliwości korzystania z najpopularniejszych ulg oraz pomniejszanie przychodu o koszty refundują niskie stawki podatku. Ryczałt można bowiem opłacać w wysokości: 3; 5,5; 8,5; 17 i 20 procent. Każda ze stawek przeznaczona jest dla innych typów działalności gospodarczej. Podstawę do ich określenia stanowi załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warto przeczytać