VAT-R jest to deklaracja, którą składa się celem rejestracji/aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). VAT-R daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT oraz jako podatnik VAT zwolniony na mocy przepisów ustawy. Ponadto druk zawiera rejestrację/aktualizację danych związaną z VAT UE. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu deklaracji?

Zgodnie z instrukcją na formularzu podatnik wypełnia pola oznaczone jasnym kolorem. Pola ciemne natomiast przeznaczone są do wypełnienia przez pracownika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli druk wypełniamy ręcznie, powinniśmy używać liter drukowanych. Ręczne wypełnienie wniosku można także zastąpić interaktywnym kreatorem gotowych do wydruku plików PDF. Należy jednak mieć na uwadze to, że nie ma możliwości zapisania ich na dysku, w związku z czym najlepiej jest wydrukować formularz od razu w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie przeznaczony dla urzędu, a drugi powinniśmy zachować w dokumentacji księgowej.

Wypełnianie formularza rozpoczynamy od podania Numeru Identyfikacji Podatkowej w polu po lewej stronie. Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą podajemy numer NIP właściciela, natomiast w przypadku spółki cywilnej - numer NIP spółki, ponieważ to spółka będzie czynnym podatnikiem VAT, a nie jej właściciele.

Podatnik składa wniosek VAT-R w celu rejestracji lub aktualizacji danych. Zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przepisem tym objęci są również podatnicy, którzy uprzednio byli zwolnieni z podatku VAT. Jak mówi prawo podatkowe rejestracji należy dokonać przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze wspomnianego zwolnienia. W sytuacji, gdy rezygnujemy ze zwolnienia podmiotowego, musimy zgłosić to do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dokonywane przez nas transakcje będą podlegały opodatkowaniu. Rejestracji można zatem dokonać w trakcie trwania roku podatkowego.

Warto przeczytać