W Polsce osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form opodatkowania. Najpopularniejszymi metodami są skala podatkowa 18 i 32% oraz podatek liniowy 19%.

Zakładając własną firmę musimy wybrać jedną spośród czterech form opodatkowania naszej działalność gospodarczą. Do wyboru mamy kartę podatkową (wymagane jest dołączenie wniosku PIT-16 do CEIDG-1), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych według tzw. skali podatkowej. Należy zaznaczy, że z dwóch pierwszych form nie może skorzystać każdy przedsiębiorca. Poniżej porównamy ze sobą progi podatkowe z podatkiem liniowym, aby sprawdzić, które rozwiązanie jest bardziej korzystne dla małej firmy.

Działalność gospodarcza na zasadach skali podatkowej 18 i 32%

W Polsce skala podatkowa to domyślna oraz najpopularniejsza forma opodatkowania działalności gospodarczej, bowiem osiągając dochód poniżej wartości 85,528 złotych, od każdej wystawionej faktury odprowadza się 18-procentowy podatek dochodowy. Dopiero po przekroczeniu kwoty 85,528 złotych obowiązuje opodatkowanie w skali 32%. Wśród zalet tej formy można wymienić uprawnienia do korzystania z wielu ulg podatkowych, np. ulg na dziecko, internet, rehabilitacyjne oraz innych przywilejów, tj. kwota wolna od podatku.

W przypadku skali podatkowej przedsiębiorca może wybrać rozliczenie miesięczne lub kwartalne. Roczne zeznanie podatkowe natomiast składa się na PIT-36. Warto pamiętać też o tym, że zeznaniem PIT-36 można rozliczyć razem z małżonkiem.

Działalność gospodarcza z podatkiem liniowym 19%

Podatek liniowy 19% obowiązuje bez względu na wysokość dochodów, jednak nie uwzględnia on uprawnień do ulg podatkowych, jakie przysługują przedsiębiorcom rozliczającym się według skali podatkowej 18 i 32%, tj. kwota wolna od podatku, czy ulga na dziecko.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybierają podatek liniowy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L lub PIT-37 (PIT-36L dla osób, które wykazują dochód wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, PIT-37 we wszystkich pozostałych przypadkach, np. osiągając również dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę). Przy podatku liniowym zeznanie PIT-36L nie może być wykorzystane do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Pamiętajmy, że zarówno w przypadku podatku liniowego, jak i przy skali podatkowej, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji w ramach księgi przychodów i rozchodów (KpiR).

Warto przeczytać