Niekiedy zdarza się, że w przedsiębiorstwie otrzymuje się zwroty towarów bądź też udziela się rabatów swoim kontrahentom. Trzeba wiedzieć oczywiście w jakim momencie powinno się dokonywać korekty przychodu, która będzie wynikała właśnie z takich zdarzeń. Koszty zakupu materiałów i towarów w księgach rachunkowych Spółka, która działa w branży chemii budowlanej wysyła do Izby Skarbowej wniosek, o interpretację w zakresie rozliczenia zwrotu towarów, przeceny oraz udzielania rabatów. Zdarza się niekiedy, że spółka chcąc zatrzymać klienta godzi się na zwrot towarów lub upust cenowy.

Taki bonus przyznaje się jednak często dopiero po zakończeniu roku, gdy firma już może ocenić jakie były efekty współpracy. Wtedy, gdy stwierdzi, że była ona pomyślna decyduje się na udzielenie rabaty. Dlatego wystawia wtedy całą fakturę korygującą. Dlatego pojawia się pytanie którego okresu przychody trzeba pomniejszyć. Firma uznaje bowiem, że może dokonywać rozliczeń na bieżąco w momencie, gdy wystawa korygującą fakturę zbiorczą. Korekta przychodu wstecz Izba Skarbowa w Katowicach stwierdza, że zwroty towarów, ich przecena oraz udzielanie bonusów powinny pomniejszać przychody w tym okresie, w którym była wystawiona pierwotna faktura. Jak wykazywać na dzień bilansowy lokaty bankowe Według Izby Skarbowej powinno się rozliczać w tym okresie, za który wystawione były danej faktury sprzedaży. Dlatego też roczne zeznanie powinno ulegać pomniejszeniu o wysokość dochodu w tym roku, w którym był obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży. Izba w Katowicach stwierdza, że przepisy o CIT nie wskazują w którym momencie trzeba zmniejszać lub zwiększą przychody, ale powstają one w momencie, gdy usługa jest wykonywana, wydawana jest rzecz albo istnieją zdarzenia określone w ustawie o CIT. Dlatego zdaniem izby Skarbowej również do tej samej daty odnosić się powinna korekta, ponieważ będzie ona odnosiła się do stanu, który zaistniał w przeszłości. W ocenie tej izby niezależnie od tego dlaczego dokonana była korekta zawsze punktem odniesienia będzie faktura pierwotna. W przygotowanej interpretacji izba skarbowa odnosi się do współmierności przychodów oraz kosztów.

Widać więc wyraźnie, że izba Skarbowa w Katowicach bierze pod uwagę naprawdę wiele różnych kwestii, które mogą decydować o takiej a nie innej opinii o opisywanej sytuacji. Jak się okazuje faktura korygująca nie ma w tym przypadku tak istotnego znaczenia a najważniejsza kwestia związana jest bezpośrednio oczywiście z fakturą korygującą. Trzeba więc zawsze pamiętać, że data tej faktury pierwotnej jest najważniejsza i to ona potem decyduje o wszystkich kwestiach związanych z prowadzonymi rozliczeniami.

Warto przeczytać