Jak to się dzieje, że jedne firmy osiągają ogromny sukces, a inne w krótkim czasie wycofują się z branży? Oczywiście nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to kwestia niezwykle złożona. Jednak ty, jako właściciel mającej powstać lub stawiającej pierwsze kroki firmy, musisz wiedzieć, że masz realny wpływ na dalsze losy twojego przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych czynników, które należy uwzględnić w planowaniu działań firmy, jest odpowiednia strategia. Dlaczego jest ona taka ważna? Czym tak naprawdę jest strategia przedsiębiorstwa?


 

Co to jest strategia firmy?

Na początek wyjaśnijmy, czym jest strategia firmy. Strategia przedsiębiorstwa, nazywana także strategią biznesową, jest dokładnie opracowanym, spójnym planem działania firmy. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to po prostu ogólny program funkcjonowania przedsiębiorstwa, zmierzający do osiągnięcia określonych celów. Dobrze opracowana strategia działania uwzględnia zarówno potencjał firmy, jak i posiadane przez nią zasoby.


 

Dlaczego strategia firmy ma znaczenie?

Eksperci podkreślają, że to właśnie strategia biznesowa ma kluczowe znaczenie w działalności danego przedsiębiorstwa. Dokładnie przemyślana strategia działania pozwala firmie wykorzystać swoje mocne strony i stać się najlepszym z najlepszych w swojej dziedzinie. Dzięki spójnej strategii biznesowej firma ma szansę uzyskać przewagę nad konkurencją oraz osiągnąć określone na samym początku cele działania. Taka pozycja w branży sprzyja większemu zaufaniu ze strony klientów i stwarza nowe możliwości nawiązywania relacji biznesowych.


 

Jakie cechy ma dobra strategia

Aby strategia mogła spełnić swoje zadania, ważne jest opracowanie jej zgodnie z pewnymi zasadami. Po pierwsze, należy unikać komplikowania i zawiłości: im strategia będzie prostsza, tym łatwiej będzie ją zrealizować. Równie ważna jest spójność strategii – i to zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna.


 

Jakie elementy powinna uwzględniać strategia biznesowa

Dobrze opracowana strategia firmy powinna uwzględniać co najmniej kilka czynników. Pierwszym z nich jest misja firmy, czyli kierunek, w którym przedsiębiorstwo ma się rozwijać. Planując strategię działania należy zawrzeć w niej korzyści długofalowe, jakie ma przynieść firmie przyjęty plan działania. Kolejnym niezwykle ważnym elementem strategii biznesowej jest uwzględnienie kroków, które musi podjąć firma by zrealizować powzięte cele. Należy w tym miejscu wziąć pod uwagę obszar funkcjonowania firmy, tzn. czy jest to firma lokalna, czy działająca na szerszym obszarze geograficznym. Bez względu na profil przedsiębiorstwa należy przy tym określić, jakie towary lub usługi będą znajdowały się w ofercie oraz jaki będzie sposób ich dystrybucji. Podczas opracowywania strategii biznesowej warto przyjąć także założenie, że firma ma stać się liderem w swojej branży. Ostatnim elementem strategii firmy jest opracowanie konkretnego planu wcielania przyjętych koncepcji w codzienne działanie przedsiębiorstwa.

Warto przeczytać