Bardzo wielu pracowników rozmaitych firm i przedsiębiorstw wysyłanych jest przez swoich pracodawców w tak zwane podróże służbowe. Warto więc dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest owa podróż służbowa w świetle przepisów Kodeksu pracy. Jak rozliczyć taką podróż, czy każde wyjście pracownika poza siedzibę firmy może być określane mianem podróży służbowej? Sprawdźmy!

Podróż służbowa, czyli... 

Podróż służbowa jest niczym innym jak wykonywaniem określonego zadania, które zlecił pracodawca. Zgodnie z art. 77 Kodeksu pracy podróżą służbową określa się podróż pracownika na zlecenie pracodawcy do innej miejscowości, niż ta, w której zlokalizowana jest siedziba pracodawcy, w której pracownik na co dzień pełni swoje obowiązki, lub do tej samej miejscowości, ale poza stałe miejsce pracy.

Wielu pracowników nie pracuje w jednym określonym miejscu, w siedzibie pracodawcy, ale na co dzień porusza się po konkretnie wyznaczonym terenie (przykładowo policja, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, kuratorzy środowiskowi etc.), niezależnie od tego czy jest to mniejszy teren jak dana miejscowość czy też cała gmina, województwo. W takiej sytuacji, gdy charakter pracy narzuca konieczność ciągłego przemieszczania się pracownika, wyjazdów takich nie traktuje się jako podróży służbowej.

Trudności z ustaleniem charakteru wyjazdu?

Z ustaleniem kwestii tego, czy dana podróż jest służbowa czy nie, raczej nie powinno być problemu. Jeśli jednak pracodawca ma jakiekolwiek wątpliwości, powinien zajrzeć do wspomnianego już wcześniej Kodeksu pracy. Poza tym, umowa o pracę powinna być skonstruowana w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości co do codziennych czynności, jakie pracownik ma za zadanie wykonywać i miejsca ich wykonywania.

Koszty podróży służbowej 

Należy pamiętać o tym, że koszty podróży służbowej to koszty, którymi powinien zostać obciążony pracodawca. Chodzi tutaj o takie kwestie jak przejazd do miejsca służbowego zadania, powrót do siedziby firmy, nocleg/noclegi, wyżywienie oraz inne niezbędne wydatki. Oczywiście sprawę owych „niezbędnych wydatków” pracodawca powinien szczegółowo omówić z pracownikiem, aby ten drugi wiedział, na co może wydać służbowe pieniądze, a na co nie.

Jest to bardzo ważne, bo pozwoli uniknąć różnego rodzaju nieporozumień i stresujących sytuacji. Jeśli pobyt na delegacji wiąże się z kilkoma noclegami, a pracownik w czasie wolnym, przykładowo po spotkaniu biznesowym, chce oddać się różnego rodzaju prywatnym rozrywkom, nie może obciążać rachunkami konta firmowego, chyba że pracodawca wyraził na to zgodę i określił wysokość funduszy na rozrywkę. To jest już jednak kwestia uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Warto przeczytać