​Ważne jest, aby sprawdzić stan prawny i faktyczny każdej nieruchomości, której zakup lub nabycie udziałów rozważasz. Ustalenie faktów dotyczących interesującej nas nieruchomości nie powinno być trudne. Wyzwaniem może być jednak sprawdzenie jej stanu prawnego. Proces analizy prawnej może być skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy. W kolejnych punktach wyjaśnimy, dlaczego warto przeprowadzić audyt prawny przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży.

Czym jest kontrola prawna nieruchomości?

Audyt prawny nieruchomości (czasem określany mianem due diligence) to rodzaj analizy sytuacji prawnej nieruchomości, której celem jest kompleksowa ocena wszystkich aspektów prawnych związanych z jej nabyciem i późniejszym użytkowaniem. Kompleksowe audyty prawne przeprowadzają wykwalifikowani eksperci. Posiadają oni kwalifikacje do oceny potencjalnych ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości lub udziałów w spółce będącej właścicielem nieruchomości. Podsumowaniem analizy stanu prawnego jest specjalny raport. Raport ten jest szczególnie ważny dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Inwestorzy otrzymują rzetelną informację dotyczącą m.in. ryzyka związanego z podpisaniem dokumentu notarialnego. Audyt prawny zapewnia bezpieczeństwo kupującemu, który jest zainteresowany nabyciem nieruchomości.

Warto przeprowadzić audyt prawny nieruchomości.

Inwestorzy często ograniczają swoje badanie stanu prawnego i własności nieruchomości do treści księgi wieczystej i ewidencji gruntów. Do analizy stanu prawnego nieruchomości niezbędne jest ustalenie, czy dany podmiot posiada prawo własności (użytkowanie wieczyste). Należy pamiętać, że księgi wieczyste dla nieruchomości nie stanowią kompletnej informacji z punktu widzenia inwestora. Konieczne jest dokładne zbadanie stanu prawnego w celu wyeliminowania potencjalnych ryzyk, takich jak odpowiedzialność kupującego czy nieważność transakcji. Czasami może się zdarzyć, że plany kupującego lub realizacja inwestycji lub wykorzystanie nieruchomości nie zostaną spełnione. Może się tak zdarzyć, nawet jeśli nie ma żadnych wątpliwości co do własności.

Każdy, kto jest zainteresowany zakupem nieruchomości powinien być świadomy wysokiego ryzyka z tym związanego. Audyt prawny jest niezbędny do identyfikacji potencjalnych problemów, które mogą zaskoczyć nabywców w przyszłości. Sprzedający coraz częściej proszą o audyty prawne, aby pomóc im przekonać potencjalnych inwestorów do przyjęcia ich oferty.

Co jest brane pod uwagę w prawdziwym audycie prawnym nieruchomości?

Podczas wykonywania audytu nieruchomości, prawnik bierze pod uwagę wiele ważnych kwestii związanych z nieruchomością. Następnie na podstawie zebranych informacji wyciąga wnioski i przedstawia je w formie raportu. Najczęściej przedmiotem audytu nieruchomości jest prowadzona dla niej księga wieczysta. Prawnik przeanalizuje również treść ksiąg wieczystych. Audyt prawny ustala, czy nieruchomość jest obciążona służebnością, hipoteką lub innymi obciążeniami. Bada również, czy do nieruchomości nie są zgłaszane roszczenia osób trzecich. Prawnik dokona również przeglądu ewidencji gruntów i budynków oraz przeanalizuje wszystkie umowy (np. umowy najmu i dzierżawy) dotyczące nieruchomości.

Partner: nwlegal

Warto przeczytać