Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi co rok, jest płatny i służy do regeneracji sił fizycznych i psychicznych.

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu pracy. Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, jest to 20 wolnych dni; jeżeli dłużej niż 10 lat, jest to dni 26. W roku, w którym pracownik rozpoczyna pracę, prawo do urlopu uzyskuje on z upływem każdego miesiąca pracy.

Wymiar urlopu może zostać zwiększony w wypadku niewykorzystania zaległego urlopu z poprzedniego roku. Urlopy te wtedy się sumują. Należy pamiętać, iż zaległy urlop można wykorzystać tylko do września następnego roku. Poza tym pracownik nie ma możliwości dostania wynagrodzenia za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent za urlop możliwy jest tylko w wypadku, gdy rozwiązana zostanie umowa o pracę, a pracownik nie zdąży wykorzystać całego zaległego urlopu.

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dniami pracy dla pracownika. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Może on natomiast złożyć wniosek o podzielenie urlopu na części. Co najmniej jedna część takiego urlopu wypoczynkowego powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Aby wziąć urlop wypoczynkowy trzeba złożyć wniosek o urlop u pracodawcy.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej szkoły zawodowej – 3 lata

  • średniej szkoły zawodowej – 5 lat

  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata

  • szkoły policealnej – 6 lat

  • szkoły wyższej – 8 lat

Powyższe okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca. Pracownik może również przesunąć termin swojego urlopu z podaniem konkretnej przyczyny.

Warto przeczytać