Ministerstwo Finansów już od dłuższego czasu akcentuje znaczenie problemu kas fiskalnych zwracając uwagę na to, że powinny być one obligatoryjne w wielu miejscach, w których do tej pory nie można ich uświadczyć. Jednym z nich są kancelarie prawnicze i to zarówno adwokackie, jak i radcowskie. W praktyce oznacza to, że już od 1 marca 2015 roku obywatele korzystający z usług prawniczych mają prawo domagać się wydania im paragonu.

Przywileje podatkowe poszczególnych grup zawodowych już od dłuższego czasu są problemem, który domaga się rozwiązania, a prawnicy nie są tu żadnym wyjątkiem. Co ważne, od 1 marca 2015 roku obowiązek posiadania kas fiskalnych ciąży na nich bez względu na to, jaki mają obrót i jaka była forma zapłaty za wykonaną przez nich usługę. Zmiany nie dotyczą zresztą jedynie prawników, wraz z nimi przywileje podatkowe utracili bowiem między innymi: dentyści, fryzjerzy, pracownicy gabinetów kosmetycznych, a także podmioty oferujący naprawę samochodów. Dziś w każdym z tych punktów musi znajdować się kasa fiskalna, a jej brak jest podstawą do nałożenia kary finansowej. Ministerstwo Finansów wychodzi z założenia, że posiadania kasy fiskalnej nie powinno się uzależniać od tego, z jak wysokimi dochodami osiąganymi przez przedsiębiorcę mamy do czynienia. Oznacza to zerwanie z tak zwanym kryterium dochodowym przewidującym, że kasy fiskalnej nie musieli posiadać przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekraczał 20 tysięcy PLN. Zakładano też, że posiadanie kasy nie jest konieczne nawet, jeśli obrót jest wyższy, sama płatność nie następuje jednak gotówką, ale przelewem, bezpośrednio na konto bankowe. Przepisy nie stanowią zresztą dużego zaskoczenia, już od jakiegoś czasu z ich zmianą muszą bowiem godzić się choćby taksówkarze. Tu zresztą wypada podkreślić, że rygorystyczna polityka Ministerstwa Finansów zna wyjątki. Na preferencyjne traktowanie mogą liczyć ci przedsiębiorcy, którzy inaugurują dopiero działalność gospodarczą. W tej grupie znajdują się również radcy prawni i adwokaci, którzy w czasie pierwszych dwóch lub trzech miesięcy są zwolnieni z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Co ważne, rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest utożsamiane z rozpoczęciem praktyki zawodowej. Paragon pełni przynajmniej kilka funkcji. Na pierwszy plan wysuwa się to, że stanowi on dowód na to, że skorzystaliśmy z usługi i zapłaciliśmy za nią. Nie bez znaczenia jest jednak i to, że potwierdza, że dane świadczenie rzeczywiście zostało wykonane. Gdy więc go brakuje, konsument musi liczyć się z pewnymi nieudogodnieniami, znacznie utrudnione okazuje się bowiem dochodzenie swoich praw. Już choćby z tego powodu zmiany są postrzegane jako te, które przyczynia się do większej przejrzystości fiskalnej.

 

Warto przeczytać