Inwestowanie jest trudną sztuką wyborów – nie tylko walorów, w które warto w danej chwili zainwestować, ale i rynków, na których takie inwestycje w rzeczywistości są podejmowane. Jednym z rynków, na których można lokować swoje środki finansowe, jest rynek surowców i towarów.

 

Inwestowanie jest trudną sztuką wyborów – nie tylko walorów, w które warto w danej chwili zainwestować, ale i rynków, na których takie inwestycje w rzeczywistości są podejmowane. Jednym z rynków, na których można lokować swoje środki finansowe, jest rynek surowców i towarów. Jest na nim naprawdę wiele instrumentów, które pozwolą na zwielokrotnienie posiadanych środków, choć takie inwestycje nacechowane są pewnym poziomem ryzyka dla gracza. Warto wiedzieć, w co inwestować, jakie są metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego i co zrobić, aby w praktyce móc zacząć lokować posiadane środki w surowce.

Rynek surowców – jak wygląda?

Przede wszystkim inwestor chcący inwestować na rynku surowców, powinien wiedzieć, w jakie instrumenty może lokować pieniądze? Na rynku surowców wymieniane są surowce energetyczne, metale jak i płody rolne. Można więc inwestować w wiele różnych rzeczy, z których każdy surowiec ma własną specyfikę i pozwala na skuteczne dywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. Niektóre charakteryzują się dużą zmiennością, co stwarza wyższy poziom podejmowanego ryzyka.

Dla początkujących inwestorów nieco egzotyczne wydaje się to, że zamiast na akcjach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych mogą wypracowywać zyski z tytułu inwestycji w kakao, bawełnę czy pszenicę i cukier. Najczęściej jednak inwestycje na rynku surowców wykorzystują do tego celu surowce energetyczne, jak ropa naftowa czy gaz ziemny, albo surowce przemysłowe, jak miedź, cynk, cyna, ołów czy żelazo. Do rynku surowców zaliczane są także metale szlachetne, jak złoto czy platyna, które postrzegane są przez szerokie grono inwestorów jako tak zwane bezpieczne przystanie inwestycyjne. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/rynek-surowcow

Gdzie sprawdzić cenę surowców?

Najważniejszym zadaniem inwestora jest to, by taniej kupować walory inwestycyjne, a następnie po pewnym czasie je sprzedać po wyższej cenie. Nie jest jednak tak łatwo trafić w odpowiedni moment, zarówno na sprzedaż, jak i na kupno odpowiednich walorów.

Źródłem wiedzy o cenie surowców są notowania, które można śledzić w sposób ciągły. Są one realizowane przez całą dobę na giełdach towarowych na świecie. Na rynku tym funkcjonują nie tylko inwestorzy, ale przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą w różnych branżach. Ci ostatni mogą kupować instrumenty finansowe opierające się na wycenie surowców określonego typu po to, by zabezpieczać się przed niekorzystną zmianą ceny danego towaru. Jednocześnie kupują surowce w formie fizycznej, które stanowią przedmiot wymiany.

Oprócz tego są inwestorzy, którzy dokonują spekulacji na cenie surowców i to właśnie w ten sposób można dokonywać najwygodniej inwestycji tego rodzaju. Służą do tego różne instrumenty, w tym fundusze typu ETF, ale i kontrakty na różnice kursowe CFD, jakie pozwalają na zastosowanie dźwigni finansowej i sprzedaży krótkiej.

Inwestycje w surowce w praktyce

Podstawą przy prowadzeniu inwestycji w surowce będzie konto inwestycyjne założone u wybranego brokera, który oferuje możliwość lokowania środków finansowych na tym rynku. Istnieje wiele sposobów prowadzenia handlu z wykorzystaniem surowców i wcale nie jest powiedziane, że trzeba inwestować w fizyczną formę danego surowca.

Możesz skorzystać z instrumentów takich jak kontrakty terminowe lub opcje. Najbardziej popularnym sposobem prowadzenia takich inwestycji na rynku surowców są instrumenty CFD – wspominane kontrakty na różnice kursowe, będące instrumentem pochodnym. Ze względu na dostęp do dźwigni finansowej na takim instrumencie można lokować mniejszą kwotę środków własnych, przy jednoczesnym otwarciu większej pozycji. Zwielokrotnieniu ulegają wówczas potencjalne zyski z tego tytułu, ale należy mieć też na uwadze wysokie ryzyko spotęgowania ewentualnych strat.

Alternatywą przy inwestowaniu w surowce będzie wykorzystanie funduszy ETF – Exchange traded funds. Mogą one pomóc w zarabianiu na konkretnych typach surowców, np. ropie naftowej czy gazu ziemnym. Sprawdź też: https://topinwestycje.pl/ranking-kont-maklerskich/

Warto przeczytać