Bardzo często na początku swojej działalności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zapewnienia jej odpowiedniego finansowania. Otóż spółka z o.o. może być finansowana ze źródeł zewnętrznych (np.: kredyt z banku, leasing z firmy leasingowej, itp..) albo też może uzyskać majątek od wspólników spółki. Finansowanie otrzymane od wspólników polega na: (1) podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, (2) dopłatach, albo (3) udzieleniu pożyczki przez wspólnika. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący udzielania pożyczki dla wspólnika spółki. Przeczytaj go koniecznie!

Niezwrotne dofinansowanie spółki
Zacznijmy od tego, że pierwszym ze sposobów finansowania spółki przez wspólników jest wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego na kapitał zakładowy. Mówi się, że jest to tzw. niezwrotne dofinansowanie spółki, ponieważ wkłady wniesione przez wspólników na podwyższenie kapitału zakładowego nie mogą być ani zwracane wspólnikom przed rozwiązaniem spółki ani też nie są oprocentowane.

Wniesienie dopłat do kapitału zakładowego
Innymi sposobem jest wniesienie dopłat do kapitału zakładowego. Takie dopłaty mogą być dokonane przez wszystkich wspólników, dopłaty nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego, nie są też oprocentowane.

Finansowanie spółki przez wspólników
Najczęściej w praktyce stosowanym sposobem na finansowanie spółki przez wspólników jest udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki z o.o. (art. 720 k.c.). Oczywiście zaletami tego rozwiązania, w stosunku do poprzednich sposobów finansowania spółki przez wspólników, jest to, iż w umowie pożyczki zawieranej ze wspólnikiem można określić termin jej zwrotu (wspólnik nie musi czekać na zwrot aż spółka zostanie rozwiązana) oraz zasady odpłatności pożyczki (w przeciwieństwie do podwyższenia kapitału zakładowego i wniesienia dopłat pożyczka jest zasadniczo oprocentowana).

Sprawdzanie umowy przed podpisaniem
Koniecznie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy pożyczki ze wspólnikiem należy sprawdzić umowę spółki z o.o. czy przypadkiem w umowie nie jest zapisana konieczność uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę (przykładowo – art. 15 par. 1 k.s.h., art. 230 k.s.h.). Natomiast jeśli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu przy zawieraniu umowy pożyczki spółkę z o.o. musi reprezentować pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników (artykuł 210 k.s.h.) lub też członek rady nadzorczej, jeśli taka rada istnieje w spółce z o.o. Warto wspomnieć o tym, że pożyczka udzielona przez wspólnika spółce z o.o. jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt. 10) lit. i) ustawy o podatku od czynności w cywilnoprawnych).

Warto przeczytać