​Prowadzenie rachunków firmy oraz spraw kadrowo-płacowych to kwestie, którymi większość przedsiębiorców nie chce się zajmować samodzielnie. Wolą do tego wynająć specjalistę. Dlatego praca w zawodzie księgowego może być dobrym wyborem zawodowym. Jak zacząć? Na początek możesz się zapisać na kurs księgowości.

Czy kurs księgowości wystarcza do podjęcia pracy w biurze rachunkowym?

Jeszcze kilka lat temu, aby rozpocząć pracę w zawodzie księgowego, trzeba było mieć odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz zdać egzamin państwowy dający uprawnienia. Jednak w 2018 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy deregulującej określone zawody, zniesiono ten wymóg. W efekcie obecnie usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych może prowadzić każda osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była karana za określone przestępstwa, m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów czy za przestępstwa skarbowe,
 • ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dlatego kurs księgowości może być jedną z dróg do wejścia do tego zawodu, chociaż trzeba przyznać, że osoby po studiach powiązanych z finansami, rachunkowością czy ekonomią mogą liczyć na szybszy awans zawodowy. Kurs księgowości może być jednak dobrym startem, po którym niezbędne będzie zdobycie praktyki w zawodzie księgowego bądź pracownika ds. księgowości.

Kalendarz szkoleń księgowych, warsztatów z księgowości i kursów księgowości znajdziemy na stronie https://eventis.pl/szkolenia/ksiegowe.

Czego można się nauczyć na kursie księgowości dla początkujących?

Kurs księgowości dla początkujących to zazwyczaj trwające przez kilkadziesiąt godzin zajęcia, na których poruszane są wszystkie podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości. Można się spodziewać, że potrwa on co najmniej kilka-kilkanaście tygodni, co pozwoli na przyswojenie szerokiego zakresu wiedzy.

Program kursu może obejmować m.in.:

 • zakres stosowania ustawy o rachunkowości,
 • podstawowe zasady rachunkowości oraz operacje gospodarcze,
 • reguły ujmowania operacji w rachunkach gospodarczych,
 • podstawy prawa podatkowego, podatku CIT, PIT i VAT,
 • metody ujmowania w rachunkowości środków pieniężnych,
 • sposoby rozliczania zapasów i materiałów,
 • metody fakturowania,
 • sposób księgowania środków trwałych,
 • rozliczanie przychodów i kosztów,
 • rozliczenia z ZUS i US,
 • przygotowywanie bilansów i rachunków zysków oraz strat,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • zasady rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów,
 • obsługę podstawowych programów komputerowych przydatnych księgowemu.

Ta podstawowa wiedza pozwoli rozpocząć pracę w biurze księgowym – na przykład na stanowisku asystenta księgowości lub młodszego księgowego. Z czasem możesz poszerzyć swoje kwalifikacje, aby awansować.

Gdzie szukać kursów dla księgowych, kursów księgowości online i stacjonarnych?

Oferta kursów księgowości jest bardzo bogata i w praktycznie każdym dużym mieście znajdziemy kursy księgowe. Prym w tym względzie wiodą oczywiście takie miasta jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Lublin czy Szczecin, ale nawet mieszkając poza dużymi ośrodkami miejskimi możemy wziąć udział w kursie księgowości online. Zajęcia w trakcie kursu księgowego online odbywają się na platformach do wideokonferencji, a program kursu realizowany jest w postaci zjazdów co tydzień lub co dwa tygodnie. W ofercie znajdziemy oczywiście kursy księgowe weekendowe, jak i takie realizowane w tygodniu, również wieczorowo. Znacznie ułatwia to rozwój i uczenie się zawodu. W wyszukaniu kursów księgowych pomóc nam mogą bazy kursów online, znajdziemy w nich oczywiście kursy online na wiele różnych tematów, nie tylko księgowe.

Ceny kursów z księgowości

Ceny kursów z księgowości zaczynają się od kilkudziesięciu złotych za kursy e-learning, kilkaset złotych za prostsze kursy księgowości online, aż po kilka tysięcy złotych za najbardziej złożone i rozbudowane kursy księgowe stacjonarne i warsztaty. Chociaż kosztują one najwięcej to jednocześnie wciąż uchodzą za zdecydowanie najbardziej efektywne. W ich trakcie możemy mieć bezpośredni kontakt z prowadzącym, zadawać pytania, liczyć na pomoc w trudnych zagadnieniach, ale też nawiązać cenne znajomości z innymi uczestnikami kursu. Zwłaszcza że często w jego trakcie spotkamy osoby, które już pracują w zawodzie, a jedynie poszukują możliwości doskonalenia swojego warsztatu i wiedzy. Kontakt z takimi osobami może być dla nas przepustką do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Warto przeczytać