Egzekucja prowadzona z majątku dłużnika stwarza dla niektórych ciekawą okazję do nabycia nieruchomości po cenie znacznie niższej niż ta rynkowa. Należy jednak wiedzieć o tym, że sama procedura kupowania nieruchomości w taki sposób może znacznie różnić się od standardowych transakcji tego typu – musimy zatem dokładniej się z tym zapoznać i dowiedzieć się, czego dokładnie należy oczekiwać od takich decyzji.

Prawo obowiązujące obecnie w Polsce bardzo dokładnie określa, kto i na jakich warunkach może brać udział w takich licytacjach. Przepisy określają również to, w jaki sposób mają odbywać się tego typu transakcje. Praktycznie zaraz po zajęciu nieruchomości dłużnika następuje ogłoszenie o jej licytacji. Za opis oraz oszacowanie jej wartości odpowiada osoba biegła. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami zadanie ogłoszenia takiej licytacji należy do komornika, który dokonał zajęcia nieruchomości. Fakt ten musi zostać ogłoszony publicznie w budynku sądowym oraz w urzędzie gminy minimum 2 tygodnie przed wykonaniem egzekucji. Musi on również znaleźć się w poczytnym dzienniku danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Jeżeli ktoś zatem chce na bieżąco wiedzieć, czy w jego najbliższej okolicy będą akurat odbywały się licytacje jakichkolwiek nieruchomości zajętych w toku postępowania komorniczego, to powinien przede wszystkim stale śledzić związane z tym informacje zamieszczane w poszczególnych miejscach – w gazetach lub na stronie internetowej. Istnieje wiele istotnych z punktu widzenia kupującego informacji, które koniecznie muszą znaleźć się w treści takiego ogłoszenia. Jest to przede wszystkim cena nieruchomości oraz termin rozpoczęcia licytacji. Chodzi tutaj oczywiście o cenę wywoławczą, która może potem ulegać zmianie. Ogłoszenie takie zazwyczaj zawiera również informację o tym, że osoby licytujące będą mogły dokonać osobistych oględzin danej nieruchomości w ciągu dwóch tygodni i zapoznać się ze wszystkimi aktami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego. Aby móc przystąpić do licytacji należy złożyć rękojmię w wysokości dziesiątej części szacowanej ceny nieruchomości; musi ona zostać złożona nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie licytacji. Może ona być złożona w gotówce, książeczce oszczędnościowej lub przelana prosto na konto komornika.

Jest to konieczne, bowiem jedynie dzięki temu można mieć pewność, że w licytacji wezmą udział faktycznie odpowiedzialne i konkretne osoby. Jeżeli nie wykonamy zobowiązań wynikających z uczestnictwa w licytacji, to taka rękojmia nie podlega zwrotowi. Istnieją również przepisy określające wszystkie podmioty, które nie są uprawnione są do brania udziału w takich licytacjach. Jest to przede wszystkim sam dłużnik oraz najbliższe mu osoby – małżonkowie, rodzeństwo, rodzice czy dzieci. Do licytacji nie są dopuszczone również osoby które związane są z egzekucją w sposób urzędowy, na przykład sędziowie oraz osoby, które do nabywania jakichkolwiek nieruchomości potrzebować mogą zezwoleń odpowiednich organów.

Warto przeczytać