​Zarówno inwestowanie w ETF-y, jak i kryptowaluty staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Co więcej, obie inwestycje można połączyć inwestując w ETF z ekspozycją na kryptowaluty. Jak działa tego typu fundusz? Dlaczego warto w niego zainwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

Jak działa ETF z ekspozycją na kryptowaluty?

ETF z ekspozycją na kryptowaluty działa w ten sam sposób, co każdy tego rodzaju fundusz, czyli naśladuje określony instrument bazowy. W tym przypadku jest to konkretna kryptowaluta, co oznacza, że każdy spadek lub wzrost jej wartości powoduje taki sam spadek lub wzrost wartości jednostek uczestnictwa ETF-u. Oczywiście ETF z ekspozycją na kryptowaluty jest notowany na giełdzie, a co za tym idzie charakteryzuje się dużą płynnością.

Jak zainwestować w ETF z ekspozycją na kryptowaluty?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty są notowane na giełdzie. Oznacza to, że inwestować w nie może każdy, kto posiada odpowiedni rachunek inwestycyjny. Otworzyć go można online, a więcej informacji na ten temat zawiera strona informacyjna brokera, który udostępnia możliwość zakupu ETF-ów z ekspozycją na kryptowaluty. W tym miejscu warto podkreślić, że wybór odpowiedniego brokera jest bardzo istotny, ponieważ przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również wysokość ewentualnych zysków, które są uzależnione od pobieranych opłat. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule opisującym mechanizm wyboru rachunku inwestycyjnego. 

Dlaczego warto inwestować w ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty?

Warto mieć świadomość, że inwestowanie w ETF-y z ekspozycją na kryptwaluty może być dużo bardziej opłacalne niż bezpośredni zakup kryptowalut. Z czego to wynika? Przede wszystkim z faktu, że umożliwia zarabianie na kryptowalutach bez posiadania portfela kryptowalutowego. W efekcie nie ma ryzyka utraty dostępu do niego. Co więcej, tego typu inwestowanie jest znacznie prostsze, ponieważ odbywa się dokładnie na tych samych zasadach, co handel akcjami, czy innymi ETF-ami. Warto zwrócić uwagę również na niższe ryzyko, ponieważ niestabilność rynku kryptowalut jest w tym przypadku łagodzona przez fakt, że w przypadku ETF-ów nie stosuje się dźwigni finansowej. Poza tym inwestując w ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty można kupować ułamkowe część walut, co przekłada się na zdecydowanie niższą wartość transakcji oraz próg wejścia.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty to inwestycja, którą jak najbardziej warto rozważyć. Może ona bowiem przynieść atrakcyjną stopę zwrotu przy zdecydowanie niższym ryzyku niż bezpośredni zakup kryptowalut.

Warto przeczytać