W ramach postępowania sądowego strona zawsze może być reprezentowana przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem przede wszystkim mogą być adwokaci oraz radcowie prawni. Gdy stronie nie będzie odpowiadać sposób działania pełnomocnika może w każdej chwili zdecydować się na odwołanie tego pełnomocnictwa. Przed rozpoczęciem procesu jak i też zawsze w czasie jego trwania można pełnomocnika ustanowić. Jego zadaniem będzie doradzanie oraz zastępowanie strony przed sądem oraz przygotowywanie pism procesowych.

Pełnomocnikami takimi mogą być adwokaci oraz radcowie prawni. Takie osoby trudnią się bowiem na stałe zastępowaniem innych osób w ramach postępowań przed sądami. Zgodnie z przepisami K.P.C pełnomocnikiem będą mogły być także również inne osoby. Takim zadaniem może się trudnić między innymi rzecznik patentowy w ramach spraw, które dotyczyć własności intelektualnej a także takie osoby, które zajmują się zarządem majątkiem lub interesami strony oraz osoby, które będą zostawać w stałym stosunku zlecenia. Kodeks daje nam jeszcze listę innych osób, które mogą być pełnomocnikami. Wypowiedzenie przez stronę Nie zawsze będzie tak, że pełnomocnik w swojej roli będzie się dobrze spisywał. Może popełniać różnorakie błędy, może nie zjawiać się w sądzie i zaniedbywać klienta. Dlatego w ten sposób strona może być narażona na niekorzystne dla siebie skutki prawne. Mocodawca nie jest jednak w takich sytuacjach całkowicie bezbronny. Może w każdej chwili zdecydować się na wypowiedzenie pełnomocnictwa i może się to dziać na każdym etapie postępowania. Na cofnięcie takiego pełnomocnictwa nie będzie potrzebna zgoda pełnomocnika. Warto tylko pamiętać o tym, że wypowiedzenie pełnomocnictwa wobec sądu będzie miało swój skutek w chwili, gdy sąd będzie o tym zawiadomiony przez stronę. A wobec drugiej strony w momencie, gdy otrzyma zawiadomienie o tym z sądu.

Zawsze do momentu, w którym sąd nie dowie się o wycofaniu pełnomocnictwa będzie wszystkie pisma sądowe kierował właśnie do pełnomocnika a nie prosto do strony. Wypowiedzenie przez pełnomocnika Pełnomocnictwo w pewnych przypadkach może być wypowiedziane również przez pełnomocnika. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy mocodawca nie chce współpracować. Nie będzie przedstawiał wszystkich dokumentów, będzie zatajał jakieś fakty czy nie będzie chciał regulować należności względem pełnomocnika. Po cofnięciu pełnomocnictwa pełnomocnik musi jeszcze przez dwa kolejne tygodnie działać za stronę. Dotyczy to przede wszystkim profesjonalnych pełnomocników, jeśli zaniechanie z ich strony mogłoby narazić stronę na niepotrzebne problemy prawne. Zawsze jednak strona może zwolnić pełnomocnika z tego obowiązku i wtedy jego obowiązki będą ustawać w dniu, w którym pełnomocnictwo zostało wypowiedziane.

Portal merytorycznie wspiera kancelaria i notariusz z Krakowa ► www.notariusz-wajda.pl

Warto przeczytać