Informacja o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu musi być przekazana przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego według art. 96 ust.6 o podatku VAT. Taką informację należy powierzyć w urzędzie do którego się należy (pod względem terytorialnym) w dniu zakończenia działalności gospodarczej. Dokument, który należy złożyć w urzędzie to druk VAT-Z (jest on określony w dodatku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 kwietnia 2004r. Obejmując dokumenty związane z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług).

Organ podatkowy usuwając podatnika będącego osobą fizyczną z listy nie obwieszcza tego faktu za pomocą decyzji administracyjnej i nie unieważnia numeru identyfikacyjnego, więc w praktyce wygląda to tak, że osoba zaprzestająca działalności nadal posiada ten sam numer NIP. Wyjątkiem jest natomiast sytuacja, gdy ów numer zostanie przypisany osobie prowadzącej działalność ale niebędącej osobą fizyczną, wtedy ów numer wygasa według litery prawa.

Koniec działalności ogłoszona przez osobę fizyczną lub rozwiązanie spółki cywilnej oraz handlowej, która nie posiada osobowości prawnej jest związana z opodatkowaniem VAT-em produktów własnego wyrobu a także towarów, które po zakupieniu nie były przedmiotem dostawy, w interakcji do których podatnik posiadał prawo od odliczenia od ich wartości podatku naliczonego.

Według art. 14 ust. 5 podatnik w dniu zakończenia działalności ma przymus wykonania spisu towarów z natury. Natomiast wedle art. 14 ust. 3 (dotyczy ustawy ‘VATowskiej’) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które przez co najmniej dziesięć miesięcy nie wykonywały żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu są także zobowiązane do sporządzenia spisu towarów z natury. Jeżeli dostarczone produkty były spisane przez eks-wspólników spółek cywilnych i handlowych, którzy nie posiadają osobowości prawnej i osoby fizyczne wtedy zwolnienie z podatku jest uwarunkowane przez rok od dnia likwidacji spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu jeżeli produkty z natury były rozliczone w zgodzie z art. 14 ust. 7.

Bazą stanowiącą opodatkowanie towarów, które znajdują się na liście spisu z natury jest ich wartość w dniu nabycia (bez wliczania w to podatku), jeżeli cena kupna jest nieokreślona czy trudna do ustalenia liczy się koszt wytworzenia danego produktu w czasie ich nabycia co jest zgodne z art. 14 ust. 8 w związku z art. 29 ust. 10 o podatku VAT.

Zasadą nałożenia podatków na produkty objęte listą inwentaryzacyjną (nadal przy likwidacji) jest ich cena rynkowa w dniu zakończenia działalności z odjęciem kosztów należnego i zapłaconego już podatku, w art. 14 ust. 6 ustawy o podatku VAT widnieją informacje dotyczące obciążeń podatkowych w przypadku zakończenia działalności gospodarczej i utworzenia listy towarów z natury, które po zakupie nie zostały zbyte. Interpretując literę prawa posiadamy świadomość jakie mamy obowiązki kontrybucyjne w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa czyli zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i dalej zakończenie działalności spółki.

Osoba fizyczna rozwiązująca swoje przedsiębiorstwo może złożyć zeznanie podatkowe za ostatni miesiąc przedkładając swój zamiar i wtedy sama działalność daje możliwość naliczenia podatku jako wartość zwrotu bezpośredniego.

Prawo do zwrotu różnicy podatku przedłożonego w deklaracji podatkowej za czas, w którym osoba fizyczna lub spółka były zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT dotyczy według art. 14 ust. 9a osób fizycznych, które zakończyły wykonywać czynności podlegające odpodatkowaniu i osobom, które były wspólnikami spółek cywilnych oraz handlowych, które nie posiadały osobowości prawnej.

Spłata różnicy podatkowej powinna mieć miejsce w ciągu 60 dni od daty przedłożenia rozliczenia podatnika na jego konto, podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Istnieje także sytuacja, gdy po złożeniu zgłoszenia VAT-Z procedury związane z nabywaniem towarów oraz ich sprzedażą są w czasie gdy podatnik jest wyeliminowany z rejestru VAT jest to wtedy związane ze stratą prawa do wystawiania faktur VAT według § 4 rozporządzenia traktującego właśnie temat faktur.

Warto przeczytać