Umowa o dzieło pod kontrolą ZUS

Umowa o dzieło to jedna z najpopularniejszych form zatrudniania pracowników, która pozwala pracodawcom na spore oszczędności w kosztach pracy. W ostatnim czasie stała się jednak przedmiotem wzmożonych kontroli inspektorów ZUS.

Do niedawna niezmiennie stosowane umowy o dzieło nie budziły większych zastrzeżeń co do treści i celu wybranego rodzaju stosunku prawnego, a także wzajemnych praw i obowiązków stron podczas kontroli urzędników ZUS. Ze względu na brak uwag ze strony organu kontrolującego pracodawcy bazowali na dotychczasowej praktyce, zgodnej z obowiązującymi, stosowanymi od lat, regulacjami prawnymi. Teraz jednak ZUS kwestionuje prawidłowości zawierania umów o dzieło często interpretując przepisy na niekorzyść przedsiębiorców. Niestety pracodawcy nie otrzymywali wcześniej kompletnych informacji o nowych stanowiskach ZUS w sprawie interpretacji przepisów, nie prowadzono także jakichkolwiek kampanii informacyjnych. W zasadzie pracodawcy zostali zaskoczeni kontrolami oraz ich wynikami.

 

Co badają urzędnicy ZUS?

 

Przed podjęciem decyzji kontrolerzy badają oryginalny pomysł umowy o dzieło, a także czy wiąże się ona z końcowym rezultatem. A zatem czy zamówiona praca jest osobnym dziełem (np. pomnik), czy częścią większej całości. W przypadku, gdy jest częścią większej całości, uznaje się, że nie jest to dzieło.

 

Wynik kontroli - poważne konsekwencje dla przedsiębiorców

 

Niestety kontrole ZUS niosą za sobą poważne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców, którzy muszą pokryć wysokie kwoty należności pieniężnych z ubiegłych lat, tytułem nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Jest to szczególnie dotkliwe dla małych przedsiębiorców, dla których pokrycie tak dużych kwot, kiedy myśleli, że postępują w zgodzie z prawem, jest często nierealne.

 

Przezorny zawsze ubezpieczony

 

Można zabezpieczyć się przed skutkami kontroli występując do ZUS-u z prośbą o interpretację przepisów. Dzięki temu zyskamy pewność, że podpisaliśmy umowę zgodnie z prawem. Koszt takiej interpretacji to 40 zł. Należy jednak zaznaczyć, że interpretacja zabezpiecza przed karą wyłącznie tego przedsiębiorcę, który o nią wystąpił. Nikt inny nie ma prawa się na nią powoływać.

Które świadczenia...

Pracodawcy wychodząc na przeciw zmieniającym się warunkom na rynku pracy oprócz...

Zakres polskiego podatku...

Będąc podatnikiem uzyskujący dochód warto znać zakres podatku dochodowego, jaki...

Telefon (biuro): 876-986-808

Zobacz także

mh.szczecin.pl - biuro księgowe - biuro rachunkowe Szczecin


szkolenia rachunkowość i księgowość


doradca restrukturyzacyjny

Polecamy