Obowiązki należące do zarządcy są bardzo ogólnie opisane w przepisach prawa, dlatego lepiej jest się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, aby być w stanie odpowiednio skonstruować umowę z naszym zarządcą.

Co daje nam ustawa? Zgodnie z ustawą zarządca przede wszystkim jest odpowiedzialny za wszelkie czynności dotyczące finansów wspólnoty, a także za zapewnienie mieszkańcom danej nieruchomości bezpieczeństwa, co osiąga poprzez odpowiednie troszczenie się o budynek, jego remonty czy kontrole. Wszelkie inne obowiązki, którymi chcemy obarczyć zarządcę muszą zostać zawarte w samej umowie. Obowiązki zarządcy nieruchomości We wspomnianej już umowie oprócz wysokości wynagrodzenia naszego zarządcy muszą się znaleźć wszystkie obowiązki, którymi chcemy go obarczyć. Oczywiście musza być one jednak zgodne z prawem.

Zarządca często jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy właścicielem nieruchomości a wspólnotą mieszkaniową. Do jego obowiązków zalicza się również prowadzenie wszelkiego typu dokumentacji, która dotyczy stanu technicznego nieruchomości, jej finansów czy eksploatowania. Zarządca również prowadzi, aktualizuje i archiwizuje ewidencję lokali i mieszkańców. Poza tym zarządca ma obowiązek zagwarantowania obsługi budynku pod kątem eksploatacyjnym. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie wszelkiego rodzaju usługodawców dostarczających dopływ wody, prądu czy gazu. Musi się on również zająć utrzymywaniem czystości, konserwacją czy ubezpieczeniem budynku, a także terminowym wykonywaniem przeglądów samej nieruchomości i jej wyposażenia. Do obowiązków zarządcy należy zaliczyć także usuwanie awarii i zagwarantowanie całodobowej obsługi technicznej w nagłych przypadkach. Do tej już dość długiej listy musimy również dodać obowiązek organizacji remontów i czuwanie nad ich poprawnym wykonanie, udostępnianie mieszkańcom informacji na temat na przykład finansów nieruchomości, a także formalna obsługa budynku. FusionSystem Strona

Warto przeczytać