Chodź nie każdy o tym wie nawet będąc właścicielami mieszkania w bloku nie jesteśmy wcale stronami umowy o jego ogrzewanie. Umowę z dostawcą ciepła zawiera bowiem zarządca.

W związku z tym, zgodnie z prawem zarządca może pobierać od mieszkańców jedynie takie opłaty, które są wymagane na pokrycie kosztów zakupu ciepła. Również jeżeli w budynku korzysta się z własnego źródła ciepła. Poza tym zarządca musi wybrać metodę rozliczania kosztów ogrzewania w poszczególnych mieszkaniach. Może to robić z pomocą ciepłomierza, urządzenia wskaźnikowego, powierzchni mieszkania lub jego kubatury.

Jak zatem widać wszelkie zastrzeżenia co do wysokości opłat mieszkańcy powinni kierować nie bezpośrednio do dostawcy ciepła lecz do zarządcy budynku. Sezon grzewczy Obecnie stosuje się już bardzo zaawansowane metody, które decydują o momencie włączenia ogrzewania centralnego. Niestety mimo to ciągle zdarza się, że mieszkańcy skarżą się na zbyt późne ich uruchomienie. Warto wiedzieć, że to zarządca zgłasza dostawcy ciepła potrzebę włączenia ogrzewania, a czasem zdarza się tak, iż twierdzi on, że ciągle jest zbyt ciepło na zewnątrz aby zostało ono włączone.

Prawo mówi, że sezon grzewczy jest wtedy kiedy warunki atmosferyczne sprawiają, iż ciągłe dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków staje się konieczne. Nie jest to zatem zbyt precyzyjnie określone. Mieszkańcy mogą się jednak powołać na ustawę z zapisami dotyczącymi tego jaką temperaturę trzeba zapewnić wewnątrz poszczególnych mieszkań, a w pomieszczeniach mieszkalnych nie może być ona niższa niż +20 stopni Celsjusza. Gdy jest niższa możemy zgłosić zarządcy potrzebę włączenia ogrzewania. Warto także wiedzieć, że zarządca naszego budynku ma również obowiązek przynajmniej raz do roku kontrolować stan techniczny wszystkich instalacji w nim, w tym także ogrzewania. Mogło bowiem ono ulec uszkodzeniu w wynik działania niskich temperatur czy też złego składu chemicznego wody w obiegu. Jak zatem można zauważyć rola zarządcy budynku jest dość duża i to właśnie do niego powinniśmy kierować wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu instalacji grzewczej, wysokości opłat za dostarczane ciepło czy też konieczności uruchomienia ogrzewania.

Warto przeczytać