​Paleciaki elektryczne a wytyczne UDT

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego przedstawia szczegółowe wytyczne dotyczące urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z nimi obowiązek dysponowania specjalnymi uprawnieniami dotyczy m.in. operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych. To maszyny, które mają platformę, widły lub inne elementy do manipulowania ładunkiem, a także mechanizmy podnoszenia (niewymagające działania siły mięśni ludzkich podczas podnoszenia przedmiotów).

Paleciaki elektryczne, pomimo że nie wymagają używania siły ludzkiej do unoszenia ładunków, nie podlegają UDT. Wynika to z faktu, że nie mają one mechanicznego układu podnoszenia, jaki występuje w modelach jezdnych z kabiną operatora. Tak samo jest również w przypadku pojazdów z napędem spalinowym.

Paleciaki elektryczne a bezpieczeństwo pracy

To, że do obsługi paleciaka elektrycznego nie trzeba mieć uprawnień operatora wózka widłowego nadanych przez UDT, nie oznacza, że zadanie to nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy i umiejętności. Wręcz przeciwnie – osoby, które będą korzystać z tego sprzętu, muszą przejść szkolenie BHP uświadamiające, jakie zagrożenia mogą wystąpić w trakcie pracy. Obowiązek edukowania pracowników w tym zakresie leży po stronie pracodawcy. Przeszkolenie operatorów pozwala na:

  • zmniejszenie ryzyka wypadków podczas korzystania z paleciaka elektrycznego,
  • usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie,
  • uniknięcie awarii paleciaka związanych z niewłaściwym korzystaniem z maszyny.

Nowsze modele paleciaków elektrycznych są również wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, które chronią m.in. nogi operatora. Mają one różnego rodzaju czujniki i osłony.

Gdzie najczęściej korzysta się z paleciaków elektrycznych?

Paleciaki elektryczne nie wymagają dysponowania uprawnieniami UDT, dlatego cieszą się popularnością tam, gdzie nie ma ani jednego pracownika z takimi pozwoleniami. Niektórym pracodawcom zależy na minimalizowaniu kosztów przeszkolenia zatrudnionych osób, a więc rezygnują oni z zakupu jezdnych wózków widłowych i kursów UDT. Paleciaki elektryczne stanowią doskonałą alternatywę dla takich maszyn, ale sprawdzają się one głównie na mniejszych dystansach. Będą więc dobrym wyborem do sklepów, niewielkich magazynów oraz hal przemysłowych.

Dzięki paleciakom elektrycznym można odciążyć zarówno kręgosłupy, jak i ramiona pracowników. To urządzenia, które podnoszą ładunki o masie kilkuset kilogramów na wysokość co najmniej kilkudziesięciu centymetrów. Z ich wykorzystaniem można łatwiej umieszczać przedmioty na półkach, zdejmować je z regałów czy załadowywać i rozładowywać z samochodu.

Źródła:

https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=593:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie&catid=160:bok-2

Warto przeczytać