​Satysfakcja użytkownika w ostatnim czasie stała się kluczową kwestią przy projektowaniu stron internetowych, sklepów i serwisów informacyjnych. To, w jaki sposób dana osoba czuje się w zetknięciu z każdym elementem strony, rzutuje na ilość konwersji. W związku z tak istotną rolą tej dziedziny coraz większe znaczenie ma projektowanie pod kątem User Experience. Istotne są także mierniki UX, dzięki którym możliwe jest mierzenie wspomnianej wcześniej satysfakcji użytkownika. Jak to działa i dlaczego jest tak istotne?

Co kryje się pod pojęciem mierników UX?

Mierniki user experience to konkretne dane, które możemy pozyskać ze strony. Odpowiadają one między innymi na pytania, ile było wejść na stronę, czy użytkownik znalazł to, czego szukał i czy np. dokonał zakupu. Są to więc grupy wskaźników, które odnoszą się do wejścia na witrynę i wykonania określonej akcji. Mierniki UX pomagają wyciągać wnioski odnośnie do satysfakcji użytkowników na podstawie konkretnych zbiorów twardych danych. Dzięki temu możliwe staje się coraz bardziej optymalne projektowanie stron i serwisów nastawionych na użytkownika i jego zadowolenie. Przekłada się to bowiem bezpośrednio na cel, jaki chcemy uzyskać, niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż, dłuższy czas przebywania na stronie czy zbieranie danych. Strony projektowane pod kątem user experience są oparte na prostym i intuicyjnym interfejsie, uporządkowanej architekturze informacji i ciekawej treści serwowanej użytkownikowi.  To prowadzi do większej liczby interesujących nas konwersji.

Mierniki UX, czyli dlaczego satysfakcja użytkownika jest taka ważna?

Korzystanie z mierników user experience jest bardzo dobrym sposobem na obserwację użytkownika i tego, jak konkretny oferowany mu produkt jest przez niego odbierany. Co ważne, dane te możemy analizować na bieżąco, by wprowadzać niezbędne zmiany umożliwiające zwiększenie konwersji. Oprócz tego wskaźniki te odgrywają ważną rolę w ukazaniu, jak ważne jest nastawienie na projektowanie zgodne z zasadami user experience. To zdecydowanie bardziej klarowne narzędzie do oceny i analizy niż np. opiniowanie. Dzięki takiej analizie w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie wpływać na rozwój danego produktu i bieżące dostosowywanie go do potrzeb odbiorców, co jest niezwykle cenne dla każdej firmy. Jak wiadomo bowiem, zadowolenie klienta jest kluczem do sukcesu.

Jakie są rodzaje mierników UX?

Mierniki UX można podzielić na dwie podstawowe grupy, w tym behawioralne i oraz oparte na opinii. Pierwsze z nich określają liczbowo rodzaj interakcji na danej stronie internetowej. Wszystko jest zautomatyzowane, dzięki czemu nie jest potrzebna dodatkowa praca np. ankietera. Do wskaźników tego typu zalicza się ilość porzuceń danej akcji na stronie, ilość wyświetleń i akcji w pełni zakończonych (np. sprzedaż) oraz czas, jaki użytkownikowi zajmuje dana akcja wykonywana w witrynie. Druga grupa to dwa podstawowe typy mierników, czyli System Usability Scale oraz Net Promoter Score. Wskazują one na konkretne odczucia względem danej strony, czyli de facto konkretnej firmy.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://uxupgrade.pl/szkolenia/mierniki-ux

 

Warto przeczytać