Osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą muszą zadbać o załatwienie wielu formalności. Określenie profilu wykonywanej działalności, wybór sposobu opodatkowania czy wybór składek ubezpieczeniowych – to tylko niektóre z przykładów decyzji, których należy dokonać jeszcze przed dokonaniem wpisu firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wiele osób zastanawia się także nad otworzeniem firmy za granicą. Co powinieneś wiedzieć chcąc zarejestrować działalność gospodarczą poza granicami kraju? Przedstawiamy podstawowe informacje na temat zakładania firmy za granicą.


 

Dlaczego decydujemy się założyć firmę za granicą?

Chcąc otworzyć własną działalność gospodarczą musimy wejść w świat mocno zbiurokratyzowanych procedur urzędowych. Jedną z nich jest wybór rodzaju opodatkowania. Polscy przedsiębiorcy obciążeni są wysokimi stawkami podatkowymi. Wysokie podatki mogą zniechęcić nie tylko początkujących przedsiębiorców. Często przecież jest tak, że utrzymanie firmy jest bardzo trudne – zwłaszcza na początku prowadzenia działalności. Gdy koszty firmy przewyższają generowane przez nią zyski, naturalnym wydają się wątpliwości, czy dalsze funkcjonowanie działalności ma w ogóle sens. Zanim firma wyjdzie na przysłowiową prostą, może upłynąć dość dużo czasu. Taka wizja może odstraszać; dlatego przedsiębiorcy zastanawiają się nad sposobami zmniejszenia wydatków ponoszonych w związku z firmą. Z tego względu wiele osób rozważa założenie działalności za granicą. Przynależność Polski do Unii Europejskiej otwiera nam nowe możliwości prowadzenia biznesu. Możemy sami zdecydować, czy chcemy prowadzić naszą firmę w kraju, czy poza jego granicami.


 

Firma za granicą

Wiele osób sądzi, że założenie firmy za granicą wiąże się z koniecznością prowadzenia całej firmy poza granicami rodzimego kraju. Jednak wcale tak nie jest, a przeniesienie działalności do innego państwa może przynieść przedsiębiorcy całkiem sporo korzyści (przede wszystkim finansowych). Najbardziej przekonującym argumentem za założeniem firmy za granicą jest kwestia mniejszej biurokracji i przystępniejszego systemu podatkowego.


 

System podatkowy

Nie jest żadną tajemnicą, że polski system podatkowy należy do najbardziej skomplikowanych w Europie. Wiele przepisów podlega interpretacji, co sprawia, że podatnicy mogą mieć sporo niejasności w kwestii płatności. Inaczej wygląda to za granicą. Prawo podatkowe w Niemczech, Czechach, Cyprze, Malcie czy Słowacji jest o wiele prostsze niż w Polsce. Wiąże się to ze znacznie mniejszą biurokracją oraz z przystępniejszymi zasadami podatkowymi. Osoby, które zdecydowały się na zarejestrowanie firmy za granicą, podkreślają, że różnicę widać też w podejściu samych urzędników: pracownicy zagranicznych urzędów są o wiele pozytywniej nastawieni do osób prowadzących działalność gospodarczą. Polski przedsiębiorca nierzadko lepiej czuje się za granicą, niż we własnym kraju – co z jednej strony jest przykre, lecz z drugiej otwiera przed nim zupełnie nowe możliwości.

Warto przeczytać