VAT-R jest to deklaracja, którą składa się celem rejestracji/aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). VAT-R daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT oraz jako podatnik VAT zwolniony na mocy przepisów ustawy. Ponadto druk zawiera...

W Polsce osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form opodatkowania. Najpopularniejszymi metodami są skala podatkowa 18 i 32% oraz podatek liniowy 19%. Zakładając własną firmę musimy wybrać jedną spośród czterech form opodatkowania naszej działalność...

Pracodawcy wychodząc na przeciw zmieniającym się warunkom na rynku pracy oprócz wypłacanego wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy o pracę oferują dzisiaj także różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Dowiedz się, które z nich podlegają opodatkowaniu, a które są zwolnione z...

Jednym z najważniejszych aspektów posiadania własnej firmy jest właściwe określenie przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Takim nie są tylko kwoty otrzymane w związku ze sprzedażą towarów i usług, które są przedmiotem działalności gospodarczej...

Ponosisz wydatki na usługi noclegowe, usługi gastronomiczne dla swoich klientów i zastanawiasz się, czy stanowią one koszt uzyskania przychodu? Chcesz dowiedzieć się, czy takim kosztem są wydatki na drobny poczęstunek, posiłki cateringowe i napoje serwowane w trakcie...

Często występujący problem przy deklaracjach podatkowych CIT stanowi prawidłowe rozliczenie kosztów uzyskania przychodów, w tym przy zaliczkach i przedpłatach. Czy w przypadku firm oferujących usługi budowlane istnieją odrębne uregulowania dotyczące kosztów podatkowych?...

Rynek obrotu produktami elektronicznymi jest szczególnie wystawiony na ryzyko oszustw podatkowych. Dowodzą temu liczne analizy ryzyka dokonywane na podstawie wyników z prowadzonych postępowań podatkowych. Jeżeli chcesz uchronić się przed tego typu oszustwem dowiedz się, na czym ono polega?...

Będąc podatnikiem uzyskujący dochód warto znać zakres podatku dochodowego, jaki obowiązuje w naszym kraju. Podpowiadamy, co jest istotne w kwestii zakresu podatku dochodowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych zalicza się do grupy podatków bezpośrednich, w których występuje...